Samimi ol,merhamet ile yıkan! Cimrilik kirdir.
“Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu." 41:21
"Firavun, etrafındakilere “duyuyorsunuz değil mi!
Allah,insanların ekseriyetinin hatalarını ve günahlarını
İnsanlar büyük değildir. "Büyük" Allah'ın sıfatıdır.
Rızık kazanırken elde edilen
"Dinlerini bir oyun ve
Hay ; Yaşatan,hayat veren
Kirpi.. İsimli,uyduruk ve sahte içerik
Her şey tamam olsun istiyorsun
"Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal,
Insan bu alemde anne karnında ki bebek gibidir.
"..sizi biraz korku, biraz açlık ve biraz mallardan
Adem Korkmaz genel olarak
"İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır.
İnsan "alma,verme" gibi olayların gerçeğine
Delikanlının adı seyirciler için yakından
Geri zekalı yoktur,geri zekalı olmak isteyen vardır.
"O halde , peygamberlerden
"..ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde
"Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz,
"..Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır.
Ne Nuh'u tanıyor, Ne İbrahim'i..
Insan yaşamı boyunca öğrencidir.
"Bir de sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar
Merak harika bir şeydir. Bir fidanda merak olmazsa büyüyemez.
"Allah hikmeti dilediğine verir.
"..Uydurdukları ruhbanlığa/din adamlığına
Büyük Okyanus'un derinliklerinde
"Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez
"Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor,
İsmi Ayşe veya Mehmet olan kul
Hemen şimdi ne yaptığını düşün!
"Allah'ın rengiyle boyandık
Her şey tamam olsun istiyorsun,
"Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi
“Ve bütün yüzler Hayy ve Kayyum
Kabus dolu rüyalardan arınmak ve iyi şeyler görmek istiyorsan
Bolca okuyun,korkularınızla
"Evet, onları gerçek ve hikmetle,
"Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de:
"Allah, göklerin ve yerin nurudur." 24:35
Yahudiler ,İsayı ve Hristiyanları kopyacı olarak görüyor.
"Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden
Bom boş,hala ne öğrettiklerini anlamadığım
"'Ey Rabbimiz, biz iktidar sahibi liderlerimize
Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.."(3/103)
Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.."(3/103)
Allah'a atılan her adım başka
"..Haksızlık edenler(Zalimler),