Ateist düşünceyi çözmen gerekiyor
Senin ekmek davan ile benim ekmek
"Şüphesiz iman edenler;
"Süslüman" sözde kendileri müslüman
Rabbim rehbere kulak vermedik
Dün sözde Kayseri yolcusu idim.
Beklentisiz paylaşımlarda bulunduğunda
"Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size
Nüfusunun Müslüman oranı %90 olan
Zikir matikler tespihlerin yerini aldı
Her başarınının karanlık sırları bulunur.
"Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."1:2
"Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde,
"Ölü toprak onlar için bir delildir"36:33
Allah'ın sıfatlarını öğrendiğin de
Allah'ı tanımıyorsan şirk içindesin.
Vazgeçme..
Tabiki zorlanacaksın.
Kişi de yolculuk küvetten başlar.
Hakkında yapılan dedikodunun seni
TÜRK; Güçlü anlamında bir kelime.
Her şey tamam olsun istiyorsun,4:4 lük olmasını diliyorsun.
"Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır
Daha bir ay evvel yaptığımız paylaşımımızı
"Ve Allah şöyle diyecektir
"Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız
Etrafını incele. Tabiat senin annen gibidir.
İnsanların ekseriyeti,
Yine bir "berat" gecesi daha gelmek üzere.
"..Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı
"Kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur.
"Beni görüyor musun" diye sordum.
".. O halde sadece müslümanlar olarak
Yine bir ramazan ayına kavuşacağız.
Beden bu dünyadan sürekli beslenir
İnsanlar çok alıştıkları için çevrelerindeki
"İman edip de iyi davranışlarda
"Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde)
"Kıskandığı zaman,kıskanç
".. Hiçbir canlı yoktur ki
Ah şu hocalar, din adamları ve tapınak
"Bir de ileri geçen öncü elitler
Ramazan ayının bereketini sormuş bir dostumuz
Toplum bir türlü uyanmıyor,
İnsan hakikat de bir yörüngededir
İlginç şeyler oluyor.
"Altın (parayı) ve gümüşü
"Her bilenin üstünde daha
Oruç ile oluşan açlık sonucu
Hira mağarasında nizam