İçinizde,sebepsiz yere
Neyi bekliyorsun,
"Nihayet, Rasullerin neredeyse
Beden asla özgür olamaz.
Ah bu İnsan!
İnsanın gönlünde
"Rabbinizden size indirilen(Kuran'a) uyun
Herhangi bir beklentim yok,
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın
Allah'ım vekilim ve velim sensin
"Yoksa siz, sizden önce gelip
Rabbim beni affet diye mırıldanıyordu.
"Sen bağışlama yolunu tut,
"Ve eğer Allah sana bir keder
Cengiz, ordularıyla
Dışarı ismini verdiğiniz yerde renk
"Arkadan çekiştirmeyi,
Suçum özgürce düşünmeye davet etmekti
Hakikatleri görmek istemiyorsun
Sınırsız okyanusun kıyılarına gidiyorsun
Bugün mahallenin tenhalarında
"Yemin ederim ki, eğer şirk koşarsan
Kur'anın şanından ve güvenilirliğinden
Namaz/salat bir yolculuktur.
Biz bu dünyaya para
"Kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler
"Eğer o (Muhammed), Bize karşı
Milyonlarca insan
Bana diyorsun ki
"Sizden hiç bir karşılık beklemeyenlere uyun
Dil ve gönül/nefs iki şeydir.
Beden hastalandığın da,
Can'ın boğazı'na takılacak
İnsan ilk hatasını dünya yaşamının
Kazancını başkalarının kaybetmesi
Başkasına odaklanmış bir göz nasıl kendini görür.
Nuh'un eş seçimi ve yaşanılan
"Kur’ân onlara yetmiyor mu?
Şeytan cahillerin dostudur.
"Şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın.!
"Kime de hikmet verilmişse şüphesiz ki,
Her şey başka bir şeyle yer değiştirerek gelir insana.
".. bekçileri onlara: "Size selâm olsun.
" Andolsun sana da, senden
Bazıları affeder,bazıları da hemen affeder.
"Böylece Sur'a üfürüldüğü zaman
"..Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde,
"Ey iman edenler!
" O(şeytan) sizi kötülük işlemeye
Ölüm gelmeden affetmeyi öğren