Kime Göre Şirk ?

Şirk konusuna da biraz değinmek gerekirse, insanoğlu Allah'ın yardımı olmazsa şirkten kurtulamaz.Bulduk dedikçe kaybeder. Çünkü hiçbir idrak, O’nu idrak edemez. Subhanallah demeyen kendine göre bir halde yargılama yapar.Bu durumda şu soru ortaya çıkar;Neye göre şirk? Öyle ya, sen Allah-u Teala’yı bileceksin, tanıyacaksın,  idrak edeceksin,  sonra başkalarının şirkte olduğunu söyleyeceksin;bunu yapamazsın. Buna gücün yetmez, algılayamazsın, asla.

Çünkü bu mümkün değil. Hz. Ebubekir diyor ya, “Onu idrak etmek, idrak edilemeyeceğini idrak etmektir.” Dolayısıyla Allah Kur’an’da kendisini nasıl anlattıysa biz O’nu ancak öyle biliriz. Onun haricindeki tesbitlerle,düşünce ve fikirlerle insanlara şirk ehli diyemeyiz.Bunu yaptığımız taktirde zalimlerden oluruz.

 

"..Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum." Hud 31

Zalimlerse hakikate erişemez.

Birilerine kafamızda oluşturduğumuz SunhanAllah kavramından uzak kurgularla kıyaslama yapıp müşrik diyemeyiz!

Bu insanı aşar. O yüzden biz şu an idrakımızın kavradığı gizli diye tabir edilen  şirklerden kurtulmak için çaba gösterip, SubhanAllah kavramı ile inancımızı dizayn edersek umulur ki başarılı olabiliriz.

Sen Ey Sonsuz diyorsun!Kuran ise sonsuzluğu yaratan diyor!

İki deyiş arasındaki farkı anlamaya çalış.Sübhanallah kavramı işte bu noktada karşımıza çıkar..

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile