Müslüman ve Mümin

Mümin: kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden.

''Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar Mümin erkekler ve Mümin kadınlar.. "33:35

Müslüman ve Mümin aynı şey olsa idi aynı çizgide iki kez söylemezdi.Bu ayetten anlıyoruz ki Mümin ve Müslüman farklı şeyler.

"İbrahim (Aleyhisselâma) Rabbi: “- Benim emrime teslim ol.” buyurduğu zaman o şöyle demişti: “- Kendimi âlemlerin Rabbine teslim ettim.”2:131

'İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti Yakup da''Oğullarım Allah sizin için bu dini seçti, o halde sadece müslümanlar olarak ölünüz''(dedi))''2:132

Teslim olmayı kendi soyuna vasiyet ediyor.Ki böylece Müslüman olsunlar.

Ayetler çok daha fazla konuyu açıyor;

'Deyiniz ki «Biz Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e İsmail'e İshak'a Yakup'a ve torunlarına ne indirildiyse Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün Peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O'na boyun eğen (müslümanlar)ız.»''2:136

Kur'an tümünü kendi bünyesine isimleri ve mesajları ile toplamıştır.Lakin berzah dediğimiz "RABBİN KİM" faslının yaşandığı süreçte hakikatler çok daha net okunacaktır.İnkarlar daha net ortaya çıkacaktır. 
Bu yüzden Kur'anı (meali) dua ile hatim etmeyi tavsiye ediyoruz..

Bir başka ayet;
''De ki: «Biz Allah'a bize indirilene; İbrahim'e İsmail'e İshak'a Yakub'a ve torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya Peygamberlere Rablerinden verilene inandık iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz ancak O'na boyun eğen (müslümanlar)ız!» 3:84

Her iki ayette "Bize indirilene" vurgusu Allah'a iman etmekten hemen sonra zikrediliyor.Bu noktayı açarsak konu dağılır.Ancak tefekkürünü size bırakıyorum.

Ve 3:64 de Müslümanlığı daha iyi anlıyoruz;

''De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki: «Şahit olun biz müslümanlarız»"3:64

Şeyhler,Şıhlar,Gavslar,Üstatlar gibi kutsal bir mana yükleyip,tanrılaştırdığınız bir şeyler varsa Müslüman değilsiniz.

Allah'tan başkasına kulluk,Kur'an dışı kaynaklarda ortaya çıkan iradeye teslim olmak demektir.

"Havariler: "Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki bizler müslümanlarız, cevabını verdiler."3:52

"Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin."3:102

Ayet iman edenlere Müslüman olarak can verin derken yine başka gerçeğe dikkatimizi çekiyor.
Müslüman olmak değil de de esas mesele Müslüman kalmaktır.

Mümin konusuna sonra devam edelim. 

A.K