Kalubela Sureci ve Dünya Dinleri

Hocaların,şeyhlerin,patronların canını sıkan bir ayet.
Nasıl yani dedirten tipten.
Bir çoğunuzun bugüne kadar pek duymadığı bir ayet;

"İncil'e inananlar, Allah'ın onda indirdiği (hükümler) ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır."5:47

Ayeti okudunuz mu :"İncil'e inananlar"

Kafanız İncil hitabına takılmasın.İncil bir din getirmişti. Ancak S.A.V. Zamanında bile tahrif olmuştu. Ayet buna rağmen "Onda" Allah'ın indirdiği ile hükmetsinler demekte.

Her zerre Allah tarafından indirilmektedir.

"Kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ancak biz onu belli bir ölçüye göre indiririz."15:21

Okuduğunuz gibi "hiçbir şey yoktur" ifadesi ile dinleri,inançları bile kapsamaktadır.

İnançlar demişken gelin bir göz atalım;

Uzakdoğu Dinleri

» Budizm
» Janizm - Caynacılık
» Sihizm - Sıkh Dini
» Hinduizm
» Şintoizm
» Konfüçyüsçülük
» Taoizm - Taoculuk

Ortadoğu Dinleri

» Nusayriler
» Sünnilik
 »Şiilik
» Dürziler ve Dürzilik
» Zerdüşt Dini (Mazdaizm)
» Sabiilik
» Yezidilik
» Hıristiyanlık
» Musevilik
» Samirilik
Yeni Ortaya Çıkan Dinler
» Bahailik
» Moonculuk (Moonlar)
» Tenrikyo Dini
» Tanrının Yolu Topluluğu
» Kadiyanilik (Ahmedilik)
» Uzay Dini (Raelian)
» Rastafarianizm
» Yehovanın Şahitleri
» Mormonlar

Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar

» Unitaryenler
» Adventistler
» Pentakostalistler
» Kuveykırlar (Quakers)
» Süryaniler ve Süryanilik
» Presbiteryenler
» Maroniler
» Cizvitler
» Kimbangucular
» Metodistler
» Gnostisizm

Kabile ve Doğa Dinleri

» Vuduculuk - Vodoo
» Nambalar Dini
» Şamanizm
» Ga’lar ve Ga Dini
» Ainu Dini (Aynu Dini)
» Azteklerin Dini
» Dinka Dini
» Maori Dini

Tanrıyı Kabul Etmeyen  Dinler  (Din:Yaşam Biçimi.Demektir.)

» Ateizm
» Agnostisizm
» Panteizm
» Pan-enteizm
» Satanizm

Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar

» Druidler
» Mani Dini (Maniheizm)
» Paflikyanlar
» Ebiyonitler
» Bogomiller
» Tapınak Şövalyeleri
» Hurufiler

Eski Medeniyet Dinleri

» Eski Mısır Dini
» Hitit’lerin (Eti) Dini
» Urartular’ın Dini
» Eski Yunan Dini
» Etrüks Medeniyeti ve Dini
» Phryg (Frig) Dini
» Girit (Minos) Dini
» Sümerlerin Dini
» Fenikeliler Dini
» Eski Roma Dini
» Mu (Nacaallar) Dini

Tarikatlar / Kültler / Mezhepler

» Alevilik
» Scientologistler
» Melamiyyeler
» Müsebbihelik
» Şeyhilik
» Vehhabiler
» Köle Kadınlar Tarikatı
» Kaderiyye Mezhebi
» Nacilik
» Ahilik
» İsmailik Mezhebi
» Hariciler
» İmamilik
» Bayramilik
» Kızılbaşlık
» Mevlevilik
» Rafizilik
» İbazilik
» Sadilik
» Batinilik / Sabbah Kültü
» Sühreverdilik
» Mutezille Mezhebi
» Zeydiyye Mezhebi
» Caferi Mezhebi
» Cennet Yolcuları
» Masonluk
» Düsukilik
» Yılan Eğiticileri
» Gaudiya Vaişnavizm
» Anglikanizm
» Tanrının On Emri
» Sahaja Yogacılar
» Evrensel Sirlar
l Yol (The Way)
» Mans Kutsal Kuralcıları
» Tanrının Çocukları
» Cennetin Kapısı
» Oshocular
» Celvetilik
» Hıristiyan Bilim Kilisesi
» İnsan Tapınağı
» Edebi Değerler
» Birleşik Kilise
» Branch Davidians
» Diyet Tarikatı
» Chino'nun Gerçek Adaleti

Konu başında verdiğimi ayetin ikinci kısmını şimdi okuyabilirsiniz;

"(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp ta onların arzularına uyma. "5:47

Yukarıda ki din sahiplerine başka bir şey verirken sana da Kur'an verildiği bildirilmektedir.
Ancak ayet 3.aşamada genel olarak seslenir;

"Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı.(Müslüman)Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. "5:47

Ayeti okudunuz mu ??

Yukarıda saydığımız gruplar kendi kelimeleri ile,kendi lisanları ile din oluşturmaktadırlar.
Dünya yaşamları sırasın da ölçüp,tarttıktan sonra kendilerine göre bir din oluşturup iman ettik demekteler.

Allah "Kalu Bela" dediğimiz süreçte   Adem'e sormamıştır. Aksine Âdemoğullarının sulplerinden aldığı zürriyetlerine sormuştur.

Bu süreç bilinmeyen bir zamanda değil aksine şuanda dünya da tam da yaşanandır.

"Hani Rabbin Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir."7:172

Unutursanız bu mazeretimiz olur.Ancak ayette şu nokta önemli;.“Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir." uyarısı verilen sözün bilindiğini göstermektedir.
Ve hiç birimiz bilinmeyen bir zamanda,bilinmeyen bir şekilde bir söz hatırlamıyoruz.

Ancak Dünya üzerinde hepimiz farklı isimler vererek bir şekilde varlığımızı bir şeylere dayandırıyoruz.
"De ki: İster Allah Adıyla dua edin, ister rahman adıyla, hangi adla dua ederseniz edin, gerçekten de bütün güzel isimler, onundur."17:110
Ayeti okudunuz mu; "Bütün güzel isimler onundur."
İsim;Sıfat demektir.Yani isim bir şeye işaret eder.
Güzel görecelidir. Yani "kime göre güzel" sorusu ile işler. Güzel tanımlaması göreceli olduğu için kişiye özeldir.
Senin dinin ne olursa olsun,senin en güzel ismi verdiğin,en önemli,en değerli,en luzumlu bulduğun her neyse o güzel şey'in  ona aittir.(Subhan Allah kelamı ile "Ne yana dönersen Allah'ın vechi ordadır" ayeti ile işaret edilendir.)

Hiç kimse kendi,kendime oldum diyemiyor,diyemez.
İşte Rabbimiz ;varlığımızı dayandırdığımız şey Rabbimizsin deyişimizdir.Bu şey insanların manşetidir.Sorumlulukları O'nadır.Verdikleri söz o'nadır.

Durun daha bitmedi;
İşte burada seçtiğiniz din ile gerçek yüzleşme Berzah da sizi beklemektedir.
Berzah da ki bu  durum "Rabbin Kim" sorgusu  dediğimiz hayli uzun bir süreçtir.


Şeytan başkasını gösterir.Kendinize bakın. Sadece Kur'an'a sarılmanın ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
Rahmanın dediği gibi; İyiliklerde Yarışın..
O'nun bunun dinine,rabbine,yaşam biçimine sövmeyin,hakaret etmeyin.Herkes verdiği sözden mesuldur.İlah gibi yargılama yapmak firavunluktur.
Bakın Kur'an tüm bu din sahiplerine nasıl sesleniyor;
"Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir." 2:62
Tek bir ayet yetmedi ise gel destekleyelim;
"İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir."5:69
Hemen ilk gelen bilgiyi kirletmek için fetva verecek hoca arayışına girme! Kur'an da,Cennet de,Cehennemde Allahındır.Dilediğine dilediğini verir. 7 Milyar kişinin cehenneme gitmesi seni cennete götürmez. Başkası yoktur.Fetvaya koşma hemen. Şu cennete gider,şu cehenneme gider. Hiç biri bizim ilgi alanımız değildir.Olmamalıdır.Bizim gemimiz Kur'andır. O'nuda ancak akıl sahipleri seçer. Çünkü Kur'an yalnızca "Akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir."40:54
Gerçeği tartışmak yerine doğruyu konuşun.
Herkes HAK'lıdır. Kur'an ise Doğrudur.

Güzel İnsanlara sevgi ile..

Adem Korkmaz


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile