Kur'an ve Akıl

"(Müminler bir araya toplanıb cennete götürülürken, Allah mücrimlere şöyle buyurur:” - Ey Günahkârlar! Bugün müminlerden ayrılın; Ben size, seytana kulluk etmeyin, o sizin icin apacik bir dusmandir, Bana kulluk edin, bu dogru yoldur, diye bildirmedim mi?» Buna rağmen o, sizden bir çok nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız?" 36:60,61,62

"Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız?" Aklın yapma,oluşturma,üretme gücü vardır.Akıl devreye girdiğinde taklit biter.Aklını kullanmayan,hafızayı kullanır.Aklını kullanmayanları Allah müminlerden ayırıyor.Ne acı bir durumdur.

Ebu Hanife,imam Şafi,İmam Maliki,Hanbeli gibi isimlerin özellikleri taklitçi olmamaları idi. Her biri özgür bireydirler.Her biri kendine bir yol buldu.

Ebu Hanife gibi,cesur,özgür,Rabbine güvenen, her türlü sürpriz ile dolu insanlar o çağlardan beri pek gelmemiştir.

Gelmişse de bilgisini ulaştırmamış,kellesini almışlardır.Çünkü akıllı mümin kaygan dünyanın en büyük düşmanıdır.O kandırılamaz. O özgürdür.O maymun taklitçiliğine bırakmaz kendini.
O hafızayı aklı yok edecek kadar kullanmaz.
O birilerinin kuyruğuna tutunmaz,birilerinin sağ kolu,sol kolu olmaz.
İnsanlar hakkında hüküm vermediği için,SubhanAllah çizginde yaşadığı için Allah tarifi de yapmaz.Bu yüzden Allah'a giden her türlü yolun yolcusunu sevme potansiyeli taşır.

1000 Yıllık birikmiş hafıza aklın önündeki en büyük,en güçlü engeldir.

A.K