Türkçe Namaz Nasıl Kılınır

(Sakin bir yer de,farz,sünnet,vacip,vitr gibi etiketler koymadan, salat etmeye niyetlen. Herhangi bir an'ın salatı olarak..)

Rahman oluşu ile Dünyada herkesi, Rahim oluşu ile ahirette sadece mü'minleri rahmetine alan Allahın adıyla.(dedikten sonra rahat bir kıyam duruşunda)

Allah Herşeyden Daha Büyüktür (derken acziyetimizi düşünüyoruz,Allah u Ekber derken sizde çoşku oluşmuyorsa meali ile  titremeyi arayın.Çünkü müminler o'nun adını anarken titrerler.Bu titreme bir aşığın yüz yıldır görmediği sevdiğini görmek üzere olduğunda ki gibidir.)

(Yeniden besmele ki bu sefer isimlerinmi zikrediyoruz.)


1.Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
2.(Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.
3.(O) Rahman'dır ("dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir".derken en zayıf halkanın merhamte uğramasını düşünün.), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır.derken ahirette bahtiyar olduğunuz düşünün).
4.Din Gününün sahibidir.
5.(Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
6.Bizi doğru olan yola ilet.
7.Kendilerine ni'met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil!

(Sonra bir ayet ile anıyoruz ki bu ayetel kursi olabilir.Usulca kendimize OKUYORUZ.)

Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır.
O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.
Onu ne bir uyuklama ne de uyku tutar.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.
O'nun katında kendisinin izni olmadan kim şefaat edebilir!
O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir.
Onlar, O'nun ilminden dilediği kadarından fazla bir şeyi kuşatamazlar. O'nun Kürsi'si gökleri ve yeri kaplamıştır. Bunları korumak O'na güç gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.

(Sonra rukuya yöneliyoruz) Allah Herşeyden Daha Büyüktür. (diyerek)

(Rukuda;) Seni, senin bildiğin gibi bilirim,aklımdan fikrimden düşüncemden geçen her türlü ilah anlayışından  Azim olarak münezzehsin..

(Sonra:) Allah kendine hamd edeni işitmektedir.(HİTABINI sanki Allah dilinizden söylüyormuş gib diiyyerek doğruluyoruz.Ve o'na  gerçekten cevap veriyor olarak) Rabbim,Övgüye sebeb olan herşeyi yaratan ve aslında övgüyü alan Hamid sensin. (Övgüleri sahiplenmekten sana sığınıyorum (gibi ek ifadeleri bazen duruma göre söyleyebilrisiniz) diyoruz.)

(Tüm saplantılarımızı,çok fazla ilgi alanımıza giren Allahdan bizi perdeleyen şeylerden arındığımızı ve arınmak istediğimiz düşünerek yeniden) Allah Herşeyden Daha Büyüktür (deyip bu sefer secdeye gidiyoruz.)

(Bu sefer boş boğazlığımız aklımıza geliyor utanarak) Benim Rabbim ,bilerek bilmeyerek hakkında söylediğim her türlü nitemeden ve kusurdan Yüceler yücesi oluşu ile uzaktır,münezzehtir.

(Yeniden secdeden yavaşca) Allah (Burda (llah) bölümünü nefesinizle birlikte pek belirsiz olarak zikrediyorsunuz,iki saniye sonra) Herşeyden Daha Büyüktür. deyip ilk secdeyi tamalıyorsunuz.


(İkinci ye giderken yine) Allah (deyip tüm sıkıntılarınız,zorlukları,belaları ve korkularınızı düşünüp) hepsinden ve herşeyden büyüktür. (deyip ikinci secdeye gidiyorsunuz.)

 

(İkinci secdede yine) Benim Rabbim ,bilerek bilmeyerek hakkında söylediğim her türlü nitemeden ve kusurdan (Yüceler yücesi yerine) Rahman ve Rahim (her secde de farklı bir esması ile anarak) oluşu ile uzaktır,münezzehtir.

(Yeniden) Allah Herşeyden Daha Büyüktür  (tekbiri ile doğrulduğumuzda,isteğinize ve halinize göre ikinci,üçüncü turlara devam edebilir,kendi halinize göre sureler ve dua mealleri tedarik ederek devam edebilirsiniz.Biz tahiyat yani oturma bölümüne devam ediyoruz. Felak suresinin ilk girişi olan De ki bölümünü dilin demesin."De ki" hitabını işittiğini düşün ve demeye başla;

Yarattığı şeylerin şerrinden, (En çok korktuğun yaratılmışlar aklına geslin,ateş,soğuk vb.. Tüm bunlardan O'na sığındığını düşün) karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,(cehaletten kurtulduğunu düşünerek,kabir hayatının ilk anlarını düşün ve o yalnızlık ve zorlukta sığındığını hayal et) düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden (dolandırıcların,münafıkların,arkandan iş çevirenlerin,sana tuzak kuranların şerlerinden Allah sığındığını düşün) ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

(Bu sureden sonra nas suresi ile devam et ve yine "De ki" hitabını içinde bulana kadar ara ve demeye başla)

İnsanların gönüllerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

(Dünya ya (bedenine) geri döndüğünü düşün ve bedeninde ki sağ bölgede yaşayan sakinlere) Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun (de selam ver,sonra sol bölgeye dön verdiğin selamı geri al) Allah'ın selamı ve rahmeti üzerimize olsun (de)

A.KORKMAZ

 

Not: Yazının çıktısını alıp,okuyarak uygulayabilirsiniz.