Rüya Deyip Geçmeyiniz

Rüya deyip geçmeyiniz. Özellikle ikinci kez gördüğünüz rüya bazı hastalıkların habercisi olabilir.
İnsan rüyasını okuyabilirse henüz ortaya çıkmamış hastalıklarına şifa bulabilir. Rüyayı bu hayattan farklı kılan şahidiniz olmamasıdır.

Oysa şahide ihtiyacınız yok. Çünkü yargıç sizsiniz ve şahit olanda siz.

Kur'an da Yusuf'un rüyası ve rüya yorumcusu olması, İbrahim'in rüyası, Son peygamberin rüyaları dikkat çekicidir. Ancak hayatta olduğu gibi rüyada da hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Hayatı okuyamayanların rüya okuması ne kadar tuhaf bir saçmalıktır. Kur'an kıssaların en güzeli dediği Yusuf kıssasının yer aldığı sure de temel yapı taşı rüya olan olayları anlatır. Ve O surede bile okuyabilen için ibretli gerçekler mevcuttur.

"Hani sana, “Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur’an’da lânetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık"17:60 ayet rüya kelimesini "er ru'yâlletî : rüya ki o" olarak belirtirken aslında muhteşem bir gerçeği fısıldıyor.

Yusuf için ise; 12: 4-5-6:Bir zamanlar Yusuf, babasına demişti ki: Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm. Yavrucuğum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.

İbrahim'in Rüyasından bahsederken; "Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi."37:102. Düşünün az İbrahim rüyasını evladına anlatıyor. Ve İsmail ise rüyayı ciddiye alıyor ve diyor ki: "Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap". İbrahim teşebbüs etse de Allah bunun bir imtihan olduğunu açıklayıp 105. Ayette şöyle diyor; "Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız."37:105  Çok ilginç ve okuyabilen için muhteşem bir bilgi. Yine bir başka ayet "Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkardı"48:27 ifadesi de ilginçtir.

 

Adem Korkmaz

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile