Taklit Erbabı

Örnek almak ve taklit yapmak birbirine karıştırılmaktadır. Taklitçilik ins dediğimiz grubun en belirgin özelliğidir. Bu taklitçiler hiç bir şeyi özgün yapamazlar. Özgün olamazlar. Adı üstünde taklitçidirler. Taklitçiler Kur'an ile yolculukta yapamazlar. İllaki birilerini taklit etmek zorundadırlar.

Bilgi çağının tüm nimetlerinin içinde iken bile taklitçilik yaparlar. Taklitçilikleri yüzünden geçmişi asla doğru okuyamazlar. Bazıları öyle ustalaşır ki en zirveye kadar ilerler. Ve taklitçilerin bir başka özelliği herkesin kendileri gib taklitçi olmasını istemeleridir. Günümüzde müslümanlık taklidi, velilik taklidi, evliyalık taklidi, alimlik taklidi, peygamberlik taklidi bile yapan mevcuttur.

İşte taklitçilerin ortaya attığı bir iddia; "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır." Yani taklit edecek bir insan olmazsa yandık derler. Taklit edecek bir mürşid, taklit edecekleri bir şey olmazsa mahvolurlar. Bir boşluğa düşerler, yollarını kaybettiklerini sanırlar. Öğretmen'e biraz uhrevi bir mana yükleyip, öğretmen kelimesini arapça kelime ile değişip biraz islam kültüründen birşeyler ekleyip "Murşid" isimli bir makam yaratıp bu makama kolayca taklit edecekleri bir takım insanları veya kendilerini koyanlarda yine taklit erbabı oluşlarındır.

Mesela Ebu Hanife isimli kişi gerçekten örnek alınsa her köyden bir Ebu Hanife çıkabilirdi. İmam Şafi Ebu Hanifeyi örnek aldı.Taklit etse idi şafilik diye bir mezhep olmazdı. Vel hasıl salih dostlar arayabilirsiniz, Kur'an yolculuğunda Kur'an ehli ile sohbetler yapıp öğrendiklerinizi halk diline döküp, anlatma yani tebliğ yapma gayretini gösterebilirsiniz .Kah öğrenci, kah öğretmen olabilirsiniz.

Ancak taklitçilerin yarattığı "murşid" isimli makamın mensuplarına teslim olduğunuzda asla Muhammed (a.s) olamazsınız.Veya Ebu Hanife...

Çünkü onlar "örnek almak" ifadesini "taklit yapmak" olarak algısına yerleştrimiş; İslamı akıl değil nakil dini olarak öğrenmiş, aklını kullanmayanlar grubudur. Oskarlık oyuncu gibi rol yapabilirler.

"Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara “aşağılık maymunlar olun” dedik."7:166

Maymun; Taklitçiliği ile ün kazanmış HATTA bedensel olarak bile İnsana benzeyen bir çeşit taklitçidir.

Adem Korkmaz

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile