Hala akıllanmayacak mısınız?

İnsan bir cemaate, gruba dahil olduğunda onların korosuna dahil olmaktadır .O grubun liderinin aklına teslim olmaktadırlar.

Çok daha açık bir mana ile grubun liderinin kulu olmaktadırlar. Allah'a kul olmak Kur'an da yer alan akla teslim olmaktır.

Allah,  Şeytana kul olunduğunu açıkça bildirmiştir. Alimlerine, papazlarına, hahamlarına kul olunduğunuda çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

"Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah'a asi oldu. "19:44

"Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"36:60-61

"Onlar, Allah'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. "9:31

Ayrıca bilinmeli ki ;Tüm hesabı dünya hayatına göre dizayn edenler, bir takım hipotezleri gerçek gibi okuyanlar, Kur'an dışında bir takım akılların peşinde olanlar henüz şeyhlerine, üstatlarına, liderlerine kul olmamıştırlar.

Sadece gönüllü kul adayıdırlar. 
BU NOKTAYI LÜTFEN İYİ OKUYUN! Gönüllü kul adayıdırlar.

Kur'an dan ilham alarak yola çıkanların daha sonra Kur'an'a karşı kör kalmaları ne büyük hüzündür. Mantıksız sorulara, mantıklı cevaplar verenler "Gök tanrı" inancından "Herşey tanrı" inancına geçerken niteleme yaptıklarını anlamayacak kadar da bahtsızdırlar.

Dünya üzerinde Allah'a kul olmanın şemsiyesi altında olan insanların;ölüm süreci ile inandıkları, teslim oldukları ,niteleme yaptıkları şeyin iradesine karşı gerçek kullukları başlayacak ve nasıl bir hata yaptıkları çok sonra öğreneceklerdir.

"Hala akıllanmayacak mısınız?" 37:138
"O, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberidir."40:54 (Dikkat edin muridler için değil,akıl sahipleri için)
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. "39:9
"Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? "36:62 (Aklınızı ne zaman kullanacaksınız)
"Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat sağırlara -üstelik akılları da ermiyorsa- sen mi duyuracaksın? "10:42

Ve Son olarak;

"O, akıllarını kullanmayanları murdar (inkarcı) kılar. "10:100

 

Adem Korkmaz