Rahman'ın Arş'a İstivası

"Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir." Taha:5

Dikkatli okuyun Allah demiyor, Rahman diyor. 
Allah'ın Rahman oluşunun arşa istiva ettiğini okuyoruz.

Bu arş; adına sonsuz dediğimiz evrenlerin ve nice kainatların tam merkezindedir. Ve galaksiler, güneşler, gezegenler ve yıldızlar ister istemez arşın yörüngesinde dönerler.Bu yıldızlar derin bir mana ile insanları temsil ederken, galaksiler halifeleri temsil etmektedirler. Kabe diye isim verdiğimiz yapı ise aslında arşı sembolize etmektedir.

Beş duyu ile arş'tan gelen bu yayını alırız. Göz,kulak,dil,burun ve deri ismini verdiğimiz duyularımız Allah'ın rahman oluşu ile arştan gelen yayını algılamaya yarayan araçlardır. Rahman ismi beş tane önemli esmayı(sıfatı) kendinde toplamıştır. 
Bu yayınlar beyniniz tarafından çözülür ve bilincinize gösterilir. Beş Farklı frekansı aynı anda okuyabilen bir radyo cihazı gibi çalışan beyin size yeryüzünün en harika yayınını sergiler.

Ve Allah rahman oluşu ile bildiğiniz,gördüğünüz,duyduğunu velhasıl her ne varsa orada olur. Bu oluşan algıyı gören insana SUBHAN ALLAH demekten başka bir şey düşmez. Bunu görmeden söylenen Subhan Allah şirk tehlikesi oluşturan başka bir mana ortaya çıkartabilir.
Ve an gelir arş''a Rahim oluşu istiva eder. Vay o zaman halimize...

 

Adem Korkmaz