Şirk

"İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir. "5:69

Eğer ayet daha önceki hiristiyan ve yahudileri işaret ediyor derseniz doğru diyemezsiniz. Zira Kur'an ;ölmüş, geçmişte kalmış kişilerle değil canlılarla ilgilidir. Bu noktalardan bakarsak hiristiyan, yahudi diye bildiğimiz grupların içinde hanif fırkalar bulunabilir.
Bir başka ayet;

"Şüphesiz iman edenlerle, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiilerden kimler Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih ameller (iyi işler) işlerlerse onların ecirleri Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de."2:62

Başka bir mesele ise yahudiler, hiristiyanlar ve sabiiler bildiğimiz kadar ile şirk ile iman etmekteler. Ki buna rağmen müjde mevcut.
Ancak Allah'a iman, salih amel ve ahirete iman hali islamın ilk kuralıdır olarak ayrıca okunabilir.

Ayetler nazil olduğun da Yahudiler ve Hiristiyan ve Sabilerin olduğunuda hatırlayın.
Yahudiler, hıristiyanlar ve sabiiler dediğimizde aklımıza şirkde gelir. Ve şirki sınıflandırdığımızda doğru okumak mümkün olur.
Açık şirk, gizli şirk. İlahlık iddiasında olan Firavunluk türünde ki şirk gibi..

Tüm bunların yanında yanınıza ve aklımıza asla b(aşk)asını almamalıyız.
Ayrıca;
"Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.."4:116

Ayeti doğru anlamak için bir öncekini okumalıyız;"Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü yola çeviririz ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir."4:115

Buraya dikkat; "döndüğü yola çeviririz" Hidayet belli olmadan önceki halinde açık bir şirk var.Eski haline yani şirkin merkezine geri döndüreceğini ifade ettikten sonra "Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz" denmektedir. Açık şirkten ,tartışmasız şirkten bahsetmektedir. Bu nettir.

Bir başka ayet ise;

"Sonra kendilerine açık deliller gelmesinin ardından buzağıyı tanrı edindiler de biz bunu bağışladık. Musa'ya da açık bir hüccet verdik "4:153

Buzayı tanrı edinmek şirktir. Ancak bunun bağışlandığı bildirilmiştir. Şu nokta gözden kaçmamalıdır. Buzağıyı tanrı edinenler henüz ölmedikleri tevbe kapısının aralanmış olması sebebi ile bu af gerçekleşmiştir. Bu ayet ile Şirkin affedileceğine delil değildir. Çünkü ölümden sonraki süreci konuştuğumuz hatırlanmalıdır.  Şirki tüm açıları ile almak 7 milyara yakın insanı affedilmekten mahrum bırakmaktır. Bu sayıya geçmişide katarsak cennet ehline rastlamak mucizevi bir şeye rastlamak gibi olacaktır.

Dşünün az; Allah deyip susan kaç kişi vardır ki ?

Sizler yinede gevşemeyin ve Allah deyip susun.Sonuçta herkesin maaşı bir değildir. Kazancı, rızkı bir değildir. Şirk derecesine göre yakacaktır. Subhan Allah dairesine gelmeyi dilemek lazımdır.  
Bir başka şirk konulu ayet ise şöyledir;

"Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur."4:48

Allah'ım şirkin açık, gizli her türlüsünden sana sığınıyoruz.
Bilerek bilmeyerek ortaya koyduğumuz şirk davranışlarımız bağışla..
Hakkında yanlış yazar, düşünür, konuşur isek bizleri bağışla ve doğrusu öğret.

 

Adem Korkmaz