İyiliğin Yörüngesi

İyilik de ulaşılacak, yörüngesine girilecek, mutlaka erişilmesi gereken bir limandır.. Bu yörüngeye girebilenler negatif bir takım hareketlerde bulunabilirler. Bunun dışında hangi yolu denerse denesinler iç dünyalarında kötü olamazlar. Daha net bir ifade ile ; kötü olmaya devam etmek, kötü düşünmek, karşı tarafa acı vermeye devam etmek, küslüğü sürdürmek gibi işleri uzun süre devam ettiremezler.

Denediklerinde kendileri acı çeker. İyilik isimli limanın yörüngesine girdikleri için bu çizgiden ayrılmaları mümkün değildir.

Bu noktaya ulaşmak her müminin biricik amacı olmalıdır. Ki böylece rahmet bize erişsin. İyiliğin yörüngesine girebilenler Salih olarak niteleniyor ve Rahmet isimli mana bu kişilere ulaşıyor. 

"Onu rahmetimize kabul ettik; çünkü o, salihlerden idi."21:75

Ancak dünyada bu yörüngeye girmek mümkün. Bazıları buna güzellik der.

"Ona dünyada güzellik(iyilik)verdik. Muhakkak ki o, ahirette de salihlerdendir. "16:122

Dünyada buraya ulaşanlar, ahirette Salihlerden yazılırlar.

"Fakat ardından, Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı. " ‪#‎Kuran‬ 68:50

Yörüngeye alarak seçiyor. Ve Salihlerden kılıyor. İyiliğin yörüngesine girmek için ne yapacağımızı Allah şöyle açıyor;

"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça "iyi" ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir." 3:92

İyi insanlar bazen kendilerini yadırgar ve melankoli adını verdikleri manaya bırakırlar kendilerini.. 
Bence aksine mutlu olmalılar. Kötülüğün yolu kendilerine kapatılmış. Seçilmiş ve yakında Salihlerden olacaklar.

Biraz daha sabredip, infak etmeye (Çay içirmek, yemek yedirmek ,ısmarlamak, hediye gibi şeylerde infaka girer), iyi niyete (iyi zanda bulunmak, iftira etmemek, gıybet etmemek, şahit olmadığın hiç bir şeyi yaymamak gibi şeyler iyi niyet göstergesidir), duaya devam etmeliler.

 

Adem Korkmaz