Yanıltan Hükümler

İslam isimli dinin kaynağı, hüküm koyucusu sadece ve sadece Kur'andır. İslam kültürüne ait bir takım manaları anlatan kelimeler Kur'ansız izah edilemez. Bu cürmü işleyip sanki Allah katındaymış gibi sunanlar kendilerine yazık etmektedirler.

""Bu Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların! "2:79

Kur'an aynı zamanda Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır.

"Her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır."11:1

Buna rağmen sürekli hükümler veren, bir takım yasalar ve gizli defterlerden bir şeyler okuyanlar yanılmaktadırlar.

"Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız?"21:10

Akıllanan nerede ki! Maşallah patos gibiyiz. Her türlü konuda Kur'andan delil ortaya koymadan saçmalıyoruz. Ve bu saçmalığı İslam dini gibi sunarken bu saçmalığa aklı basamayanları cahil atfediyoruz.

"Ehl-i kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları Kitap'tan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde: Bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. " 3:78

İşte bir kişi yazdıkları şeyleri İslamdan sanasınız diye dillerini eğip, bükmektedirler. Ayet ile delil ortaya koymadan yazılan her şey "sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız?" hitabına muhatap olmaktır. Şeyhine kitlenmişler, Kuran'ı zaten anlamıyor, anlamadığı için çağ dışı görüyor ve bu görüş ile İslam kültürünün bazı manalara yüklediği kelimeleri kitaptanmış gibi yorumluyor. Yorumu kabul edenler, yorumun çıktığı boyuta hapsoluyorlar. Körlük, sağırlık o zaman başlıyor. Ve maalesef hayatlarının en büyük fırsatını kaçırıyorlar.

Kur'an kültürünün kelimelerini anarken mutlaka ayet ile delil aramalıyız./sormalıyız! Bunu yapmayanlar hem kendilerine,hem size ihanet etmektedirler.

"Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? "43:21
Her konuda ahkam kesenlere bu ayetleri hatırlatmalıyız. Ve mutlaka bütün dairesinden bakmalıyız.

"Yoksa size ait bir kitap var da, onda mı okuyorsunuz?"68:37
Bu insanlara bizim bilmediğimiz bir kitap mı verildi?

 

Adem Korkmaz 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile