Tek İlah

"Allah'ı bırakıp bilginlerini ; din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. "9:31 

Alimlerine kitlenmişler.. Kuran'ı zaten anlamıyor, anlamadığını da anlamıyor ve bu görüş ile İslam kültürünün bazı manalara yüklediği kelimeleri kitaptanmış gibi yorumlayanlara yöneliyor. Din adamlarının, İslam adına bir şeyler fısıldayanların yorumunu kabul edenler, yorumun çıktığı boyuta hapsolurlar..  Körlük,sağırlık o zaman başlar. Kur'an kültürünün kelimelerini anarken mutlaka ayet ile delil aramalıyız./sormalıyız! 

Başkalarının(?) boyutunda kitli kalarak göç ettiğinizde daha oradan çıkamazsınız.

Yukarıda konu ettiğimiz ayeti şöyle yenileyelim;

"Halbuki onlara ancak tek ilaha (Kur'an da yer Alan Allah'ın iradesine ) kulluk etmeleri emrolundu. "9:31

 

Adem Korkmaz