Ebedi Alem

Enbiya Suresi;
104:"Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. "

Bing Bang ismini verdikleri büyük patlamanın tekrar etmesi söz konusu olabilir. Kağıt dürer gibi bir çökme söz konusu. 
Evrende ki çekim gücü aniden kalktığında bütün her şey tek bir merkeze doğru dürüllmeye başlar. Çok hızlı bir şekilde çökmenin merkezinde yeni bir büyük patlama meydana gelir. Ve "Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız." tırnak içinde verilen bilgi hayat bulur. Sonra yeni bir yaşam alanı oluşur, zaten gerçek yeryüzü tamda burasıdır ki devam ayette önemli bir hatırlatma ile gerçekleşen şeyden şöyle bahseder;

105:"And olsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryuzune ancak iyi kullarimin varis oldugunu yazmistik.."

Yeni başlayan eşsiz ve ebedi alemde, yeryüzüne iyi kulların varis olacağı müjdelenir.

Yeryüzünün bir modeli olan dünya ya henüz iyi kullar varis olamamış, tüm kötü kullar muhteşem bir korku ve kaos ile yüzlerini göstermektedirler.
Zaten melekler bu durumu okuyup bakara suresinde şöyle demişlerdir;"..yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?.."2:30
Ancak Allah da, 'ben sizin bilmediklerinizi bilirim' demişti.
Melekler; yeryüzünü ve halifelik meselesini doğru okuyamadılar.

İşte enbiya suresinden verdiğimiz ayetler çok açık bir şekilde süreçlerden bahsetmektedir. İbrahim suresi 48 de şöyle der;
"O gün ki, Arz başka Arza, gökler de başka göklere çevrilecek.." 

Adem Korkmaz