Ah şu beklentiler

Ah şu beklentiler..
Hiç bir insan herhangi biri gibi olmaz, olamaz.. Her insan parmak izinde olduğu gibi bilgisi, inançları, duyguları, düşünceleri, fikirleri ile eşsizdir.

Allah'ın Bedii oluşundan kaynaklı bu durumu tüm zorbalar kabul etmek zorundadır. Bir fikir ve düşünce adamından İmam mı Rabbani olmasını bekleyemezsiniz. İmam Gazali olmasını, Ebu Hanife olmasını, Rumi, Geylani olmasını bekleyemezsiniz.

Bu beklenti taklitçi yaratır. Yaratılan taklitçi lideriniz ve askerleriniz ile herkese savaş açan bir topluluğa dönüşürsünüz.

Fikir adamlarına Gazali olması yönünde baskı yapanlar gitsin ihya okusun, Mektubat yahut Mesnevi okusun.

O zatlar da Allah'ın bedi oluşu ile hayat buldular. Hak dediğin 4 mezhep de Allah'ın Bedi sıfatını göremeyenler de yazık etmektedirler.

"Onlar ki, sözü dinlerler, onun en güzeline uyarlar. İşte Allah'ın doğru yola eriştirdiği bunlardır. Ve işte akıl sahipleri de bunlardır."39:18

Merak edenler için:

Bedî;',bütün varlıkları, eşi ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan, misilsiz, hayret verici âlemler icat eden, hiçbir benzeri olmayan şeyler ortaya koyan demektir.

Bu tabir kar tanesinden, imzanıza kadar, iman ettiğiniz manalara kadar her şeyi kapsamaktadır.

 

Adem Korkmaz