Herkes için dua

Herkes her türlü sapıklığı, iyiliği, güzelliği ve çirkinliği bünyesinde barındırır.
Başkalarında gördüğünüz sıkıntı verici durumlar, sapkınlıklar karşısında yargıç olup ahkam kesmek yerine Allah'a sığınmak ve hidayet talep etmek en kazançlı olma halidir. Bağırmak, kesip doğramak, asmak, kesmek pisliği halı altına göndermektir. Velev ki o suçu işleyen bile olabilirsiniz.

Allah Cabbar dır;size sizi unutturur da dilinizle sizi sonsuz cehenneme mahkum eder. Sizi oraya gönderenin kendiniz olduğunu öğrendiğinizde iş işten geçmiş olabilir. "Allah'ı unutan bu yüzden O'nun da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu(?) kimseler gibi olmayın.."59:19

Herkes için hayır dua, hidayet talebinde olmalıyız.

 

Adem Korkmaz