Kur'an Çevirileri

Kur'an çevirilerine karşı güvensizlik duyup çeviri yapanlara kızıp meal okumayanlar şunları bilmeleri gerekmektedir;

1. Parantez içerisinde yerleştirilen ifadeler çeviri yapanın görüşüdür. Çoğu iyi niyetlidir.
2.Parantezin ne anlama geldiğini bilmeyen ulemalar, mürşidler ve muridler bulunmaktadır. (Muhtemel TDK kaynaklıdır.)
3.Kur'an bir bütündür. Bu bütünden parça alırsanız; Örneğin:"... namaza yaklaşma.." gizlenen ise "sarhoşken (ne söylediğiniz bilinceye kadar) namaza yaklaşma" dır. Bu parçalara göre Kur'anı doğru anlayamazsınız.

4.Kur'an Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır.Yani kendini açıklar.

"Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. "11:1-2

5.Çeviriler ilmi bir çalışmadır. Dil bilimcilerinin ortaya koyduğu manalardır. Parantezi hacı, hocalar veya cemaat liderleri yerleştirir. Okuyucuya ip uçlarıdır. Dileyen alır.

6.Dil bilimcileri tarafından yapılan bütün çeviriler bir bütün olarak alındığında kesinlikle farklı bir şey ortaya çıkartmazlar. Bu bilime aykırıdır.

7. Çeviri yapanlara karşı husumet duyup, Kur'an'ın meali okumayan ve ciddiye almayanlar gerçekten ahmaklık ederler. 

Kur'an ölülere değil dirilere gelmiştir. Arapçasını ölülere, mealini dirilere okuyunuz.

8.Dil bilimcilerinin çalışmalarına kem küm edenler ise gerçekten yobazdırlar.(Yobaz:Bir şeye körü körüne iman eden..)

9.Bu yobazlar hadis de okumamalıdırlar. Çünkü hadislerde Arapçadır ve dil bilimciler tarafından lisanımıza çevrilmiştir.

10.Çevirileri de ayetlerden kelimeler,parçalar alarak değil,önünü arkasını, tüm sureyi ve bazende Kur'anın tamamını ele alarak anlamaya gayret göstermeliyiz.

 

Adem Korkmaz

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile