Subhanallah zikri

Salat sonrası yapılan zikirlerden subhanAllah zikrini tesbihte sayarken papağan moduna düşmeyin. 33 tane en sevilen, en kıymetlinizi hatırlayın. Onları size değerli gösterip, sevdirenin Allah olduğunu bilerek, o şeylerin isimlerinin gölge, manaların Allah'a ait olduğunu idrak edin. Anneyi düşünüp Subhan Allah deyiniz. Babayı düşünüp, Subhan Allah deyiniz. Bu liste 33 e kadar çıksın.Tüm isimleri tek, tek kaldırıp manalara erin. Erdiğiniz manayı "la havle vela .. Allahtan başka güç ve kuvvet yoktur" ölçüsü ile değerlendirip okuyunuz. Herhangi bir isimde kalmamak ve şirk unsuruna katılmamak için subhanAllah deyip zikri devam ettirin. 

Her an,yeni bir ş(an)da oluşan yaratım ile bir öncekinden münezzehtir. Bu oluş sonsuzluğa doğru akar.
Her AN isimlerle anılır. Bu anma SubhanAllah zikri ile olmaz ise kişiler isimleri bayrak yapar. Sonra olanları zaten biliyorsunuz.

Adem Korkmaz