Namaz Dua ve Sure Anlamları

Subhaneke Anlamı;

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.Seni daima böyle tenzih eder ve överim.Senin adın mübarektir.Varlığın her şeyden üstündür.Senden başka ilah yoktur.


 

Namazda okunan tesbihler ve anlamları
 

Sübhânallâh : Allah bütün noksanlardan uzaktır, O'nu ancak O bilir.O'nu onun bildiği gibi bilirim.


 

Elhamdülillâh : Hamd Allahadır


 

Allâhuekber : Allah Yüceler yücesi en büyüktür.


 

Semi'allâhu limen hamideh : Allah kendine hamd edeni işitir


 

Rabbenâ lekel hamd : Rabbimiz, hamd sanadır.


 

Sübhâne rabbiyel azîm : Büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.


 

Sübhâne rabbbiyel a'lâ : Yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır.


 

 Ettahiyatu

 Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır.Ey Nebi! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur.Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

 


Allahümme Salli

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


 Allahümme Barik Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi.Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.


 Allahümme Rabbana

 Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik,güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.


 

Allahümme Rabbenâğfirlî

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.


Selam ve Sonrası

Esselamu aleykum ve rahmetullah" Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun


 "Allahümme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" Anlamı:Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey   Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.


 "Subhanallahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı: Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur.


 "Lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülkü velehül hamdüala külli vehüve şey'in kadir" Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.


 "Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" Anlamı:Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabbim! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.


 

"Amin" Anlamı:(Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.


  Kunut Duaları

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.(Dilerseniz vitirde yapılan bu dua yerine normal türkçe ihtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda yahut rabbane dualarını yapabilirsiniz.Çocuklara arapçasını ezberletmek için çok fazla zaman harcanıyor.En sona bırakınız.)


 Amentü

Ben Allahü Teâlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allahü Teâlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.Öldükten sonra dirilmek de haktır.Ben şehadet ederim ki, Allâhü Telâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed  Onun kulu ve peygamberidir.


 Ayetel Kürsi anlamı

Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelirne de uyuklama.Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.(O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.


 

Fatiha Anlamı;

Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.


 

Fiil Suresi Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.


 

Kurayş Sûresi  Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.


 

 Maun  Suresi Anlamı: Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.


 

Kevser Suresi Anlamı;Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.


 

Kafiriun Suresi Anlamı: (De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.


 

Nasr Süresi Anlamı;Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.


 Tebbet Suresi : Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.


 İhlas Suresi Anlamı:  De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.


Felak Süresi Anlamı: Anlamı: De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.


Nas Süresi - Anlamı:  De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.


 

Asr Süresi Anlamı: Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsran içerisindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.