Adem, Nuh, İbrahim...

"İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı."19:58

İsimler sıfattır. Herkes de olabilir. Cömert bir isim olduğu gibi, filanca cömerttir derken bir özelliğe atıf vardır.

Adem:Yokluk, hiçlik, ölüm.;Bu isme insanlar erdiğinde Adem olur.
Nuh: Her şeyin iyisi, seçkini.Doğal huzur. Her türlü yapaylıktan uzak
İbrahim: Hakların babası.Hakikate giderken uğranacak ilk manevi hal, Bir arayış ve arınma hali. Subhan Allah dairesinin tetikleyicisi
İsrail: Yükselen, Miraç yapmış

Kuranda İsrail oğulları derken şu an gündemde vahşi, terörist ve zorba olan siyonist devletini (örgütünü) aklınızda tasavvur etmeyiniz. 
Yanılırsınız.

Adem Korkmaz