Sakın

Dedikodunun, rivayetlerin, geleneklerin, törelerin, Arap kültürünün kulları Kur'anı anlayamazlar. Kur'anı anlamayan her kültür azılı yobazlar yetiştirir. İşinde uzmanlaşmış harika taklitçiler yetiştirir. Azgın Yahudiler yetiştirir.(Yahudi Kur'ana göre; Tahrif edilmiş bilgilerle din inşa edenlere verilen isimdir).Bu gün sizin alim zannettiğiniz bir çok azılı Yahudi cübbeleri ile ekranlarda gürlüyor, sapkın YORUMLARINI genç nesillere aktarıyorlar.

"Sakın câhillerden olma!" (En'am Suresi, 35. Ayet)
“Sana hakkı müjdeledik, sakın ümit kesenlerden olma!” (Hicr Suresi, 55. Ayet)
"Sakın şüphe edenlerden olma!" (Yunus Suresi, 94. Ayet)
"Sakın Allah'ın âyetlerini yalanlayanlardan olma!" (Yunus Suresi, 95. Ayet)
"Sakın müşriklerden olma!" (Yunus Suresi, 105. Ayet)
“Sakın gâfillerden olma!” (A'raf Suresi, 205. Ayet)
"Sakın hainlerin savunucusu olma" (Nisa Suresi, 105. Ayet)
"Sakın kafirlere arka çıkma" (Kasas Suresi, 86. Ayet)
"Sakın Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme" (Kasas Suresi, 88. Ayet)

"Sakın" manası ile Allah ilk önce Resülünu uyarmıştır.

Bu yüzden herkesi özgürce uyarabilir ve herkesin bizi uyarmasını anlayışla karşılayabiliriz. Öte yandan bir takım kutsama içindekiler bu ayetleri KUTSADIKLARI için okuyamazlar bile.. Çünkü kutsadıkları için maalesef ortada sakınacak bir şey yoktur..Oysa sakın uyarısı ilk önce gelmiş ve gelecek günahları(Yani olan günahları) affedilmiş Muhammed (a.s) içindir. O'na sakın diyen Kur'an'a kör kalanlar ezeli yurda da kör kalmaya devam edecekler.. Yahudi; Tahrif edilmiş, bozulmuş, değiştirilmiş, uydurulmuş bilgiler ile amel edenlere verilen isimdir.

Bu kişilere Allah'ı anarken "Sayın Allah" olarak zikretmenizi özellikle talep ederler. Çünkü Kur'andan hiç haberleri yoktur.

"De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. "17:110

Ayet yetmez .Saygısızlık olur. Allah'a nasıl "ister Allah" dersin. Olamaz. Bu yüzden Hazreti (sayın) Allah demelisin. Gibi yığınla tahrif edilmiş kuralı cemaatlerine dayatırlar. Rabbım;Yahudi veya Hristiyan olmaktan, onların sınırlarında kalmaktan sana sığınıyoruz. Bizİ Kur'an rahmetinden ayrıma. Kuran'a KARDEŞ olmaktan bir an olsun ayırma.

Adem Korkmaz

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile