Herkes Gibisin

Alemlerin Rabbı olan Allah'a ne kadar şükretsen azdır. Et gözüne nice dünyalar,nice kıyametler gösterir...

“Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadarını daha ilâve etsek, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi.”18:109 Görebildiklerim gerçekten tamda böyleydi. Öyle bilgilere erişirsin ki anlatacak kelime bulamazsın..

Azgın köpekleri kuduz edecek ve ağızlarını köpürterek inkar edecekleri haller yaşarsın...Tüm bunlara rağmen İnsan olma sorumluluğu bir an sırtından kalkmaz. Her zamankinden daha çok herkes gibi olduğunu defalarca anlaman gerekir..

Bu konuyu Kur'an şöyle açar;

"De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlah'ınızın, sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın."18:110

Miraç etseniz, ALLAH ile açık bir şekilde konuşsanız, Kur'an sizi kuşatsa, Öğretmeniniz Muhammed (a.s) olsa, alemlerde yolculuk yapabilseniz dahi beşer olmaktan, sonraki an içerisinde herkes gibi olmaktan geri duramazsınız. Tüm bunlara rağmen bile "Firavun,Şeytan" gibi isimleri her an alma potansiyeliniz mevcuttur.

Dünya üzerinde, hiç bir şekilde, hiç bir şey garanti değilidir.
Bugünkü melek yarın azgın bir şeytana dönüşebilir.
Bugünkü Musa yarın zorba bir Firavuna dönüşebilir.
Bugünkü zengin yarının dilencisine dönüşebilir..

İşte böyle bir dünyada "din adamları"(?) canlı bomba gibidir.

Beni/bizi Kuran rahmetine sevk eden, ulaştıran Allah'a şükürler olsun..

Mürşid de, şeyh de ancak Kur'andır.(Allahtır). Bunun dışındaki din anlamında ortaya çıkan her türlü yaklaşım sapkın bir cehaletin getirisidir.
Bir çeşit gelenek sorunudur. Toplumsal bir değişimin, gelişimin getirdiği yanlış anlaşılmalardan biridir. 
Ancak "zikir (Kuran) ehli" kavramı vardır ki onlarda size Kur'anı anlamanız konusunda alternatif ayetlerin surelerini söylerler..

Adem Korkmaz