"..Allah'ın .. kendilerini unutturduğu kimseler..

"..Allah'ın .. kendilerini unutturduğu kimseler.." 59:19

Kendini unutan bir başka kimliği hatırlayarak bunu yapar.

Örneğin zalim,alçak ve aşağılık bir insan kendini,mazlum ve hakikati fark etmiş bir bünyede unutabilir.

Bu hal ile untuturulduğu kendi,kendine seyr ettirilir.

Hakkını hiç bir an helal etmeyeceği unuttuğu kendidir.
Hiç bir zaman affetmeyeceği de unuttuğu kendidir.
Ebedi olarak cehennemde kalmasını dileyeceği de unuttuğu kendidir.

Lanet ve bedduaya karşı daha titiz ve daha sabırlı olmamız gerekir.

A.K