"Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) SIMSIKI sarılın.."

"Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) SIMSIKI sarılın.."(3/103)
"Kitab'a SIMSIKI sarılıp salatı dosdoğru yapanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz."(7/170)
"Allah'a (Kuran'a) SIMSIKI sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır! "(22/78)
"Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a SIMSIKI sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin."(43/43)

SIMSIKI:Boşluksuz,sarıldığın şey ile bütün olmak,araya hiç bir şey almamak,sarıldığın olmaktır.

Kuran'ı yüreğine basıp,araya aracı koymayan,sımsıkı sarılan her birey Muhammeddir.

Şii,Caferi,Alevi,Sunni,Ahmed'i,Hanbeli,Hanefi,Şafi,Muhammedi,Maliki;Tümü taklittir. Asl olan Muhammed olmaktır.

Kur'andan uzak olanlar, Muhammed olmayı kabullenemezler.Aksine hiristiyanlar VEYA YAHUDİLER gibi sadee Kuran diyen müminleri kınarlar.Sapkın ve batıl bulurlar. Oysa dinin tek kaynağı Kuran SIMSIKI olmayı bir yasa olarak okurlarına açıyor.

"Dinlerini parça parça edip cemaat cemaat olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur.. "6:159

A.K