"Böylece Sur'a üfürüldüğü zaman

"Böylece Sur'a üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında soylar (akrabalık bağları) yoktur ve (soy soplarını artık) soruşturmazlar."23:101

O gün her şey gün yüzüne çıkar. 
Perde kalkar,bakar ki : OğluM,kızıM dediği hiç bir şeyi..
Yok saydığı adaletin onu yok sayması yanına kalır.

Hakkınız yenecek,adalet bulamayacaksınız ve yapılan torpiller yüzünden hakkınıza tecavüz edilecek.

İnsanlar kendilerine nasıl davranılması gerektiğini,davranışları ile gösterirler.

A.K.