"Kime de hikmet verilmişse şüphesiz ki,

"Kime de hikmet verilmişse şüphesiz ki, ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahibleri anlar"2:269

Hikmet; Bilgelik,herkesin ulaşamadığı, derin, kapsamlı, bütünsel bilgi.

Ancak Hikmete giden yol ise felsefedir.
Felsefe; "var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması" Sonucun ulaştırdığı neticeye hikmet deniyor.

Felsefeyi kınayan ve islam dışı okuyan,yoksun zihniyete hatırlatın.

A.K