Ruh nedir? Ne Kadar Biliriz ?

Anlayabildiğim kadarı ile Kuranda izah edilen ruh ile insanın yapısında bulunan bilinç(ruh) aynı şey değildir.Kelime yetersizliği insan ruhu deyip olayı kapatmıştır.
Ve bu karmaşaya neden olmaktadır.

İnsanın yapısında bulunan ruh manası ile Kuran'da anlatılan ruh birbirinden çok uzak ve farklı şeylerdir. Bu nokta iyi anlaşılmalı.

 Çünkü :"De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir."İsra/85

Burada ifade edilen ruh kuranda şöyle anlatılmıştır:

Bakara/87:"Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu'l-Kudüs ile destekledik."(İnsan ruhu ile olsaydı insanla destekledik olurdu.)
"Melekler ve Ruh, oraya, miktarı  ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar." Me’âric/ 4
Mücadele 22 :"İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir."(Allah'ın katında ki ruhu bilemiyoruz)
Kadir 4 :"O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh, her iş için iner dururlar." (Bilemediğimiz ruh kadir gecesi bir takım işler için iniyor.?)
"Onu Ruhu'l-emin  indirdi."Şu’arâ  193  (Mealciler parantez ile Cebrail yazmışlardır.Yine insan ruhu yoktur burada.)
Meryem/71:"Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü." (Ruh dünya dili ile insan şeklinde görünebiliyor.)

İşte bizlerin hakkında Kuranda bildirilen kadar bildiğimiz  RUH ayetlerde olduğu gibi anlatılmıştır. Bu ruh ile insana atfettiğimiz ruhun alakası yoktur.

İsra/85:"Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir."

Bu ayeti insan ruhu ile ilişkilendirmek yanlıştır.Zira yukarıda ki ayetlerde Rabbimizin emrinde olan Ruhdan bahsedilmiştir. Ve hakkında pek az bir bilgiye sahibiz.

Bu açıdan ara sıra satırlarımızın arasına sıkıştırdığımız insan bilincini (ruhunu)  izah ederken  isra 85 ile bize cevap veren dostlarımızın yukarıda ki ve daha fazlası ise Kuran da ki Ruhu pek az hali ile tanımaları gerekmektedir.

Öte yandan ilgili ayetin Yahudiler için söylendiği de ifade edilir.Ama bana göre bu zorlama bir anlatımdır. Yorumdur..
Çünkü Kuranda anlatılan ruh hakkında pek az şey biliyoruz.
Öte yandan insan ruhu (bilinci) hakkında bize göre çok şey biliyoruz..


Sevgi ile
Adem KORKMAZ