İnsanın gönlünde

İnsanın gönlünde;kıskançlık,aç gözlülük ve başkası varsa mutluluk yoktur.Mutluluk yoksa rıza yoktur. Rıza olmayınca şükürde olmaz.Şükrün olmadığı yerde nankörlük peydahlanır.

Hiç kimse hem nankör,hem aç gözlü hemde kıskanç birini cennetinde istemez.

 

A.K