Allahdan Gayrısına Kulluk Olur mu?

"Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır."31/22

Allah'a kendini teslim etmek din anlayışını ancak ve sadece Kurandan beslemek demektir.Bu dünya da başka türlü bana göre Allah'a teslim olunamaz.
Kuran'ı tüm açıları ile manasını okuyarak bağlanmak teslim olmaktır.
Kuran dışı izah edilen Allah anlayışı; izah edenin düşüncesidir.
Düşüncesini başka insanlara dayatarak yorum yapmak zalimlik olur.Bu düşüncesinde ki bir takım ilhamlarla yarattığı Allah anlayışına teslim olmak Kuran'a teslim olmak değildir..

Ayet işareti konusunda tek olmayıp çok fazladır;

"Allah'ın Kitap'ına sarılanlar ve dinlerine Allah için candan bağlananlar müstesnadır."(4/146)
"Kitab'a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz."(7/170)
"Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlanızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır! "(22/78)
"Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin."(43/43)

Defalarca sımsıkı sarılmaktan bahseder.

Lütfen akıllı olunuz! Sımsıkı sarılmak nedir? Birazcık düşünün!!

" Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.” (Hud-1-2)

Neymiş ve neden açıklanmış:"Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır."Adem Korkmaz