"Kim ahiret kazancını istiyorsa,

"Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz." 42:20

Okuduğunuz gibi; Ahiretin nasibi yani cennet verilmeden dünyanın cenneti alınamıyor.
Etrafınızda okuduğunuz apartman sahipleri o taş yapıları öyle derin arzu ederler ki,ahiret nasiplerini feda ederek dünya karına kavuşurlar..

Yine etrafınızda okuduğunu yüce şöhret sahipleri,çeşitli program sunucuları,bir takım şarkıcılar şöhretlerini,çeşitli müdürler mevcut makamlarını öyle candan isterler ki,kendi iç dünyalarında gizlice satarlar cennetlerini..

Dünyaya talip olan herkese ondan birşeyler verilir.Ancak hepsi bu olur.

Velhasıl dostum!
"..Dünya hayatının süsleriyle yararlandırdığımız kimselere (içinde bulundukları geçici şatafata) gözlerini dikme. Rabbın rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir."20:131

Çevrendeki zenginlere imrenme! Hepsi Dünya karını/başarısını/zenginliğini candan isteyerek elde ederler. Fakat onların ahirette bir nasipleri bulunmakayacaktır.

İste! Ancak "hakkımda hayırlı olanı" de..

A.K