Paylaşımlarınız Sizden Sizedir

Anlaşılabilen üst boyuttan bakabildiğimizde şu ilginç gerçeği görebiliyoruz.Bu satırlarda dahil paylaşım yaptığınız ve başkalarının görmesini istediğiniz ve başklarında tesbit ettiğinizi zannettiğiniz eksiklikler ve noksanlık olarak gördük leriniz kesin olarak sizinle ilgilidir. Yani derinlerde bir türlü sesini duyamadığınız gerçek sizin size duyurmak istediği şeylerdir.


Yani sizden size gelmektedir..
"Herkes kendindekini görür" İşaret ettiği muhteva çok daha geniştir.

Bunu bilimsel olarakda ispat etmek mümkündür.

Şimdi bu bilgiden sonra neleri gözden kaçırmışsınız anlamak için sizden gayrısının duyması için paylaştığınız şeyleri görünen yanı ve zıttı ile sakince objektif olarak değerlendirmeye çalışın..
 
(Adem Korkmaz)