Küllli irade dedikten sonra cuzzi irade demek çelişkidir.

Küllli irade dedikten sonra cuzzi irade demek çelişkidir.
Ve çelişki şeytanındır.

Külli irade derken şunu demek isterler; bütünü kapsayan,her türlü irade.

Cuzzi irade derkende; Büyük iradenin bir kısmıdır.

Daha net bir örnek isterseniz;
"Beş odalı ev Allah'ındır. Ancak odalardan biri benimdir.Evde Allah'ın iradesi geçerken,oda da benim iradem geçerlidir." denmektedir.

"Bütün" ve "her türlü" kelimelerini kullandıkdan sonra "cuzzi" kelamını konuşmak,en başta kullandığımız "BÜTÜN"ü parçalar.
"Bütün" izahımızı geçersiz kılar.

İrade bütünü ile Allah'ındır.

"De ki: Allah dilemedikçe, kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye, kâdir değilim." 7:188

"Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir."76:30

"Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz." 81:29

İrade dilemeyi doğurur. Dilemek iradenin varlığına delildir.

Yukarıda okuduğunuz gibi bütün mesele Allah'ın dilemesi üzerinedir.

Ancak dünya hayatı çok değerlidir.
Nedeni ise Allah tarafından şöyle bildirilir;

"..emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler,korktular. Onu insan yüklendi."33:72

Emanet kelimesi ile anlatılmak istenen ana tema,verilenin mutlaka geri alınacak olmasıdır.

Dünya hayatında külli irade sizindir. Buyurun ya dünyanızı yada ahiretiniz inşa edin. Ancak bunu Kur'an rehberliğinde yaparsanız ölüm süreci ile başlayacak yeni dönemde emanet ile bağınız devam edebilir.

Ahiret sürecindeki pişmanlıklar "emanet" denilen manaya EBEDİ eremeyeceklerindendir. Ve dünyanın oyun ve eğlencesi için onu nasıl heba ettiklerini fark ettikleri zaman;

" ..iş bitirilmiştir. (Allah nizamı artık değişmez.) " 2:210

Ressam, resmini bitirdiği ilan eder. Boya kurumuştur. Yeni bir ağaç çizilmez.

A.K.