Neyle karşılaşırsan karşılaş

Neyle karşılaşırsan karşılaş ondan daha güçlü olmadığında ona karışırsın.Seni kendine dönüştürür.
Otlar ceylana,ceylanlar aslana.
Güçlü güçsüzü kendine dönüştürür.

Mana aleminde durum benzerdir.

Bilincine en az 99 sıfatı bulunan bir Allah sevgisi tavsiye et.

A.K