"Bu gününüzü unutmuş olmanın karşılığını

"Bu gününüzü unutmuş olmanın karşılığını tadın. Kuşkusuz, biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızın bir sonucu olarak ebedi azabı tadın."32:14

Demek ki unutursan unutulursun..

"Öyle ise siz beni anın ki ben de sizi anayım." 2:152

"Psikolojik araştırmalara göre, bir şeyi sürekli düşünyorsanız(ANIYORSANIZ) ve bunu engelleyemiyorsanız, sebebi düşündüğünüzün (ANIMSADIĞINIZIN) da sizi düşünmesidir."

A.K.