Yahudiler ,İsayı ve Hristiyanları kopyacı olarak görüyor.

Yahudiler ,İsayı ve Hristiyanları kopyacı olarak görüyor. Yani İsa isimli bir "sahtekar" Yahudilik dinini taklit etti. Oysa aynı din bir sonraki kurtarıcıyı vaat etmişti. Bir İsa,bir Mehdi,bir Mesih,Kudüs olan bir bilginin gelip tüm inananlara yol göstereceği inancı dinlerinin temelini oluşturmakta idi.Tevratın bayrağı idi.

Buna rağmen İsayı sahtekar ve onunla gelen incili düzmece ilan ettiler.

Hristiyanlar ise; Yahudiliğin bozulduğunu ve bu yüzden İsa ile taçlandırdığını iddia ederken,Yahudiler gibi yaparak Hz Muhammed (a.s) için benzer iddiaları dillendirmektedirler.Oysa aynı Yahudilerin Tevratın da yazdığı gibi İsa ile gelen İncil de,çok açık bir şekilde,Küddüs olan bir bilginin gelip tüm iman edenleri arı bilgiyle taçlandıracağı bilgisini göstermekteydi.

Ateist görüş ise her türlü tanrı fikrini reddederken,peygamber olduğunu iddia edenleri "sahtekar" olarak ifade etmektedir.Yine aynı ateist görüş ise ne hikmetse varoluşu uzaylılara bağlamaktan geri durmadı. Uzaylılar gelip bu dinleri çıkartmıştı.Uzaylı diyerek aslında çok önemli bir gerçeği öteliyorlardı. Mars veya Jupiter tıpkı Ankara veya İstanbul gibi idi oysa.

Diğer sayısı yüzü geçen dinde zaten ne Hristiyanlığı,ne Yahudiliği nede Müslümanlığı pek takmadan yollarına devam etmektedir.

Kur'ansız dinlerin ortak özelliklerinden biri,kurtarıcı beklemeleridir.Kendileri kuşatacak bir nur arayışında,hasretle beklemektedirler.

Ancak kendini Müslüman zanneden ve sunni,şii gibi isimler takanlarda Kur'andan ayrı kalmanın dayanılmaz ıstırabına bıraktılar kendilerini.

Ve maalesef kendilerine Müslüman diyen bu zihniyette tıpkı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ayrı bir mehdi inancı ve İsa inancına yönelip,Kur'an sadece kendi ayetlerini göstermesine rağmen,Kuran'a kör kalıp Mehdi,İsa bekleme durumuna geçtiler.

Bu frakansa geçerken kendilerinden pek de farkı olmayan,Hiristiyanları ve Yahudileri batıla dalmakta suçladılar.Tıpkı Sunnilerin,şiileri,şiirlerinde sunnileri suçlaması gibi..

Kur'an insanlığa inerken onu durdurmak isteyenlere şöyle diyordu;

"Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır."61:8

Kelimeleri ve her türlü uğraşları ile Allah'ın nuru olan Kur'anı söndürmeye çalışanlara ayetlerini yenileyerek;

"Halbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez."9:32 bilgisi ile cevap veriyordu.

Nihayet tamamlanmakta olan nurun ne olduğu,bir kez daha dilleniyordu;

"..Fakat biz Kur'anı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık..."42:52

Ve nihayet Nur'un tamamlanmış olma bilgisi de gelir;

" Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim."5:3

Ve bu küddüs olan bilgi her türlü ilah tarifini ret eder.

Allah'ın "Görünün,görünmeyen,ilk ve son" oluşunu nida eder.
"O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir."57:3

Yaratılmayan oluşu ile sizi "subhan Allah " safına çeker.

Çünkü her türlü tarifiniz yaratılmış içindir. Doğru kelime "YOK" demektir ama Yok gerçek bir vardır. Bunu anlatmak susmak iledir.

Tüm dinleri subhanAllah diyerek kabul edersiniz.

"Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. (Ey İnsan Toplulukları) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şerîatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir."5:48

Bu ayeti yüzlerce kez oku.Paslı yüreğin,anlayana kadar,taklitçi şeyhlerinden kurtulana kadar, mevzuyu kavrayana kadar oku...

"Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik."

Allah,dinlerin ilah tariflerini ve bu tarifleri başkalarına dayatanları Tâğut ve Tâğutun kulları olarak tarif eder.Çünkü Allah her türlü tariften münezzehtir.

Görünen diyenlere karşı görünmeyendir,ilktir diyenlere karşı sondur.Her zerrede varken,hiç birinde yoktur. Her şey ondan işaret taşırken,o her şeyden beridir.

Bu ifadelerin tümü İlah tarifi yapma,ilahlık taslama,zorlama,Kur'an ile insanların arasına girme ve Kur'an ile arana başka şeyler alma demektedir.

Böylece Kur'an'ın kardeşi olan Muhammedler,muhteşem bir rahmete ve nura ererler.Bütün soruları son bulur.Tüm hakikat çıplak ve net bir şekilde ortadadır artık.

Oku kitabını ve Tâğut'a kul olmaktan beri dur.
O her zerrede de ama bir zerre gösterme..

Ölümle beraber başlayacak yolculuk için en iyi azık; onu her yerde gören bir göz,onu her yerde işiten bir kulak,hangi yön olursa olsun bütün yolları ona çıkaran bir ayaktır.

 

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile