(Resulüm!) Eğer onlar (inkarcılar)

(Resulüm!) Eğer onlar (inkarcılar) seni yalanlıyorlarsa, (şunu bil ki) onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad, Semud(kavimleri de kendi peygamberlerini) yalanladılar."22:42

"İbrahim'in kavmi de, Lut'un kavmi de (peygamberlerini) yalanladılar."22:43

"(Şuayb'ın kavmi olan) Medyen halkı da (Şuayb'ı) yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı."22:44

Kur'an okuduğumuzda görüyoruz ki ; Allah elçileri, asla kabul görmemiş ve toplum tarafından yalanlanmıştı.

Kendi kavimleri, aileleri, eşleri oğulları ve dahi babaları tarafından kabul görmemişlerdi.

"Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine(Kur'an'a) uyun, denildiği zaman onlar,"Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?"2:170

Aşağıda ki ayet ise gerçekten çok düşünülmeli ayrıca aynı soruyu sık sık,din adamlarınıza ve kendinize sormalısınız;

"Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?"23:68

Okuyor/Soruyor musunuz?

"Şu kadar evliya,şu kadar hoca,şu kadar alim,geçmişin filanca büyüklerinden daha iyi mi bileceksin,hepsi mi yanıldı" diyenlerin Kur'ana kulak vermeleri gerekiyor..

A.K.