"Rızasını arayanı Allah onunla

"Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir."5:16

Rızayı ara dostum! Bu arayış er yada geç karşına "ancak ve sadece Kur'an" nidasını çıkaracak.

Hayrete düşeceksin. Kur'ansız her hocanın "sahih hadis" anlayışının farklı olduğunu göreceksin. Her birinin diğerini nasıl yok saydığını.. Ve dahi İmam Şafi ile Ebu Hanife'nin nasıl kavga ettiğini, din anlayışlarında ki derin uçurumu..

Arasan göreceksin. Arayıp görenleri anlayamazsın.

Rahman,Hadi ismi ile dokunduğunda sevinç gözyaşların akacak.
Safsataları,iftiraları,yalanları çok net göreceksin.

Dünkü sıkı dostlar,Senden uzaklaşacaklar ve seni marjinal bulacaklar.Kur'anı anlayamadıkları gibi tüm haramzadeler,ruh kirine bürünmüş toplumun ekseriyeti seni anlayamayacak. Kur'anı nasıl terk etmişlerse seni de öyle terk edecekler.

"..Onunla birlikte gönderilen nur'a (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır."7:157

Kur'an öğrencilerini sık sık; "Oysa ki Allah, her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz."( 3:66) nidası ile uyarır.Her an yeniye hazır,gelişime hazır bekletir.

"Onlar bu Kur’an'ı hiç anlamaya çalışmazlar mı?"4:82

Kur'an dışında inşaa edilen yollar,Allah yolu değildir! 
Velev ki adı her ne olursa olsun.

"Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz."6:55

A.K.