"İman edip de iyi davranışlarda

"İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, bir sevgi yaratacaktır."19:96

Ne kadar çok sevmediğin varsa, o kadar çok dönüşüm bekliyor seni.
İnsan sevsin diye, sevmediklerine dönüşür.

"Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder."22:38

Sevgiden mahrum kalan insan,herkesin mutlaka uğrayacağı cehennemden çıkamaz.Kişi "Allah" dan dolayı severse kendi olarak kalmaya devam eder.

Sevmeyen sonsuz bir nefret yolculuğuna çıkar. 
Affedemez,bırakamaz,kininden kudurur,yanar da yanar..

A.K.