Namaz Nedir ve Nasıl Anlamalıyız

Uzun zamandır düşünüpde bir türlü yazamadığım konudur namaz. İnsanlar kendilerini beden zannederek  varım yanılgısına düşüp sürekli bedene dönük ihtiyacları giderirken ruhun ihtiyacı olan namaz(salat) ve getirisi gibi önemli bir konudan perdeleniyorlar. Öte yandan beden zannından kurtulması gerektiğini bilip kurtulduğunu sanan ama kurtulmayanların  tefekkürü artırmaları ve inanmaları gerekmekte..
Namaz bir çeşit spor değildir..
Namaz bir çeşit enerji depolama işi hiç değildir!
Namaz tapınma halide değildir..
Namaz merasimde değildir..
 
Bu liste uzayıp gidecek gelin şimdi Kuran’a bakalım;
Şaşıracaksınız ama Kuranda kelime olarak namaz geçmiyor.. 
O zaman namaz nerden çıktı?
Araştırdığımızda  Farsça bir kavram olduğunu Mecusilerin ateş önünde saygı duruşlarının ismi olduğunu görüyoruz!
-Aman Allah’ım! Hangi gaflet içindekiler dilimize bunu böyle  geçirdi. Kimler bunu kabul etti!Ve milletimize sundu?
 İnanın nereye elimi atsam bin ah işitiyorum.Karışıklık,kaos,bilinmezlik çok fazla..Bunca önemli konular varken maalesef güzide(!) hocalarımız ekranlarda birbirleri ile kavga ediyor..
 Kuranda bildiğiniz Namaz Salat olarak işlenmiş..
Bu yüzden makalenin bu satırından sonra Namaz kelimesini orijinaline dönüştürerek Salat olarak işleyeceğim. Bunu hatırlatmam gerek.Hala halkımızın büyük çoğunluğu salatı bilmiyor. Olurya bir amatör yazımızı okursa karıştırmasın..
 Çünkü şu çok tartışılan ayeti hatırlayın: "Allah ve melekler Rasülüne salat eder" Yani namaz kılmıyorlar..(?)
Sürekli salavat getirmenin arkasında bilincin S.A.V ulaşması  tavsiye edilmiştir.Onun beslendiği,Onu var eden öz kaynaktan salavat getirenlerde beslenebilecektir.Yani bol salavat getiren Hz Muhammed (s.a.v) gibi olabilecektir..(Biraz zor anlarsınız ama yazdım bile)
Salat; Ulaşmak,erişmek,yakınlaşmak,mesafeyi kaldırmak anlamlarına gelmektedir.
Peki nereye ulaşmak? Nereye yakınlaşmak?  İnsan “şahdamarından daha yakın “olana nasıl yakınlaşabilir.?  Ve şahdamarından daha yakın olan Rahman neden sık sık; “O’ na döndürüleceksiniz? uyarısı yapmakta..
İşte bu soruların cevabı bana göre Salat da gizli..
Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar salat’ı(namazı) bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler."19/59
Bu ayete göre Allah’a ulaşmayı başaramayanlar sapık yollarda,nefislerinin arzularında bir hayat sürüyorlar ve neticesinde O’na ulaşma yolunda olmadıkları taktirde,kötü yolda olmalarının getirisini yaşıyorlar.. (O halden Allah’a sığınırım)
 
Salat için : Allaha ulaşma gayreti  dersek doğru ifade etmiş olacağımızı düşünüyorum.
Çünkü Allaha ulaşmanın en başlıca yolu 7 Ayet den oluşan Fatiha süresi olduğunu biliyoruz.
Ve Allah Resulüne göre Fatihasız salat olmaz.
Fatiha süresinin ilk göze çarpan özelliği 7 ayet olması..
Kuranda yedi’ye yapılan atıflara bakalım;
"Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik."Hicr/87
"Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır."Hic/44
"Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık..”Mü’minûn/ 17
 "Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik." Nebe/12
 "..semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir."Bakara/29
Maun Suresi 7 ayettir.
Ve Fatiha süresi de 7 Ayettir.
114 süreden yalnız bu iki süre 7 ayettir.
Bu sayıya niye baktığımız merak edenler biraz önce yazdığımız Hicr süresi 87 yi anlamak için baktığımızı bilmeliler.
Maun süresinde konumuza hitap eden ayetlere bakalım:
"Yazıklar olsun o salat edenlere ki. Onlar salatlarını ciddiye almazlar .Onlar (salatları ile) gösteriş yaparlar. 
"De ki: "İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır." Salatını da(Ona ulaşmaya çalışırken) yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut." İsra/Yükselen/110 
Bir şekilde önümüzde bir 7 bulunmaktadır. “O”na ulaşmanın yakın elde etmenin daha açık Fetih sahibi olmanın bu 7 hal’i yaşamayla mümkün olacağı görünmekte..
Bu 7 basamağı uzayda yolculuk olarak anlayanlar gerçekten Kuran’ın ilahına mı yoksa kendi ilahlarına mı inanıyor biran önce kendileri yoklasınlar..
Bize bahşettiği 7 ayet ile,7 kapılı cehennemden çıkıp,üstümüzde ki  7 kat sağlam göğü aşıp,7 yolu geçtikten sonra ,semaya yönelip onu yedi kat olarak yaratıp düzenleyene  ulaştığımızda, büyük fetih  yani  salat tamamlandı demektir.
Zira Salat yani yakınlık tamamlandığında  artık salat’a gerek kalmaz. Bazılarına göre ölüm gelene kadardır ama esasında konu anlaşılmaz ise Maun süresindeki olumsuz durumun meydana geldiği kişi 500 yıl çaba gösterip de ancak bu dünyadaki  samimi yapılan 2 rekat kadar yol alabileceği söylenmiştir..
Bu durumda  bu dünyada salat için çaba göstermeyenleri durumunu düşünün..
Salatın ne olduğunu anladığınızda Salat etmeyenlerin cehennemde yapacağı(kılacağı)söylendiğinde  olayı hemen anlarsınız. Yani salat bir yolculuktur.
Bu yolculuğu başlatmayanlar,çaba göstermeyenler diğer alemde de  haliyle cehennemde  kalacaktır.
Zira Meryem süresi 71: “Herkesin Cehenneme uğrayacağı Rabbin katında kesinleşmiştir.”
Hatırlayın  burada yerine getirilmeyen“bir rekat namaza karşılık kızgın demirlerin üzerinde 500 yıl namaz kılınacağı uyarılarını” bize mecaz olarak sunulan bu konuları bu alemde anlarsak et beden olmayan bilincinize yeni şeyler katmış olmanın bereket ve nimetini yaşamış ve fırsatı değerlendirmiş oluruz.
Tartışmalı bir mevzu olduğu için kelime olarak vurgulamam ikna edecektir. Hicr Süresi 99:
"Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet(Namaz kıl) et."
Mealcilerimiz yakın kelimesini çok zaman ölüm olarak alsalar da farklı ayetlerde ve kelime açıklaması ile "mevtu-mevt" kelimesinin ölüm anlamı taşıdığı aşikardır.Muhalefet eden için internet teknolojisi elinin altındadır.Araştırabilir.
Zira eğer ölüm olsa idi ölüm gelene kadar derdi. Kesin bir şekilde Salat’ın yani ulaşmanın neticesi olan yakın kelimesi kullanılmıştır.
Uzak olanın (ibadet ile) yürümesini salat olarak alırsak varmak istediği yere ulaşması ile yakın elde etmesi anlamına gelir.
Bu açıdan çoklarının salatı(namaz’ı,yalvarışı,yakarışı) ölümle beraber bitmeyecektir.
Buna bazen kaza namazı olarak da vurgu yapılmıştır.
Bu dünyada veya başka alemde  Fetih sahibi olup salatı netice verip yakın olmuşsa doğal olarak salat bitmiştir.
 Yani konuştuğumuz konu namaz kavramı ile salat kavramının yanlış aktarılmasından dolayı karmaşaya sebebiyet verip neticesinde anlatmak istediklerim zor anlaşılmaktadır.
Oysa çok basittir. Gidiyorsan bir yere varırsın.
Ulaşmak istediğin yere varınca gitmek gereksiz.
Yani yol amaçlanan yere ulaşmışsa gidecek yer yok demektir.
Bu yol’un bu Dünyada bitmesi Fethin elde edilmesi ise S.A.V örneği ile zor gibi duruyor. Çünkü Allah Resulünün son nefesine  kadar salat yolculuğunu bırakmadığı rivayet edilmiştir..
Bu dünyada salat yolculuğunun tamamlanabileceği olağan üstü (dış alemden)etki  olmadığı sürece  mümkün görünmüyor.Öte yandan farkında olmadığımız bir alemde bilincimiz bu sıçramaları gerçekleştirmekte. Ancak ölümle beraber geçtiğimiz alemde buradan gönderdiklerimiz ve aldığımız mesafeyi görebiliriz.
Bu sebeple salat’ı doğru anlamalıyız.
Çünkü ölmeden evvel  mesafe almamız  açısından bu dünya diğer alemle kıyaslandığında Allah’ın bir nimeti olarak çok avantajlıdır.
Bir adım atıp bir milyon metre yol almak bu dünyadadır.
Ama ölümle beraber geçilen alemde bir rekat salatın olumlu getirisi için 500 yıl çok zorlu şartlarda mücadele etmek gerekecektir.
Çünkü bize yapılan uyarılar ve işaretler çok açık şekilde bizi buraya getirmektedir. 
Kuran bunu “yakın gelene” kadar olarak ifade etmiştir. Bu ifade aynı zamanda Namaz kelimesinin neden  doğru şekli olan Salat olarak aktarılması gerektiğinin önemini göstermektedir.
Bu dünyanın özelliği burada yapılan işlerin çok değerli olmasından kaynaklanmaktadır.
Astronomik sayılarla bile ifade edilemeyen sonsuz hayatı nasıl şekillendireceğimiz,nasıl yaşayacağımız  burada ki davranışlarımız sonucu  olarak belirlenmektedir.
Biraz daha net bir ifade ile: Kişi(Batında Allah) bu dünyada kaderini yazmaktadır.
Müslüman dünyasının önde gelen güzide Alimleri Kader kavramını insanın sonsuz süreçte bir hiç hükmünde olan bu dünyadaki 50-60 yılına göre değerlendirdiği için sürekli olarak tartışmış ve ortak bir kanıya varamamışlardır.
Oysa çok açık bir şekilde geniş bakabildiğimzi taktirde Kaderimizi yazdığımız aşikardır.
İşte bu yüzden SALAT dinin direğidir ve inanılmaz önemlidir.
Sıkı bir şekilde yolculuğu başlatarak dualarımıza  şu 7 kelimeyi eklemeliyiz. Rabbim ölmeden önce sana ulaşmayı nasip et !
Garip gelecek size ama bir takvim alıp vakitlere bakın; 7 tane vakit belirtilmiştir. Her ne kadar 5 vakit ifade edilse de gücünüz yettiğince bu 7 vakitte 7 ayetli süreyi okuyunuz.
Mutlaka hem sevdiklerinize hatırlatın hem siz Ezanı duyduğunuz vakitlerde Fatihayı okumayı ihmal etmeyiniz.
Vakitlere girip tartışma yapmak istemiyorum!
Ama  eskiden kuşluk namazı olduğunu  dedelerinize ve ninelerinize sorduğunuzda anlatacaktır.Ayrıca Vitir yani gece namazı ise zorluk olmasın diye yatsıya bağlandığını da hatırlatayım.Netice olarak : Sabah+Kuşluk+Öğle+İkindi+Akşam+Yatsı+ Vitir= 7 Vakitle karşılaşıyoruz..
Kuranda ise vakite işaret eden bazı ayetlere bakalım:
Bakara  238:Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.
Hûd  114:Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
İsrâ  78:Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. 
İsrâ  79:Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.
Müzzemmil  2:Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl.
Salat (Namaz) etmeyenler şöyle zannediyor; “Bu namaz kılınmadı atın cehenneme kılsın orda.”
Fark edin Şeytanın zaferlerini! Önce  kelime ile sonra anlam ile sonra şekilcilikle nasıl fetih gerçekleştirip çok önemli bir şeyi insanların gözlerinden kaçırıyor..
-Ah kör şeytan! Çok kurnaz!
Son olarak salat esnasında illa ezberden okuyacaksınız şartı Kuranda söz konusu değildir! Kıyamda iken elinizde üzerine süre yazılmış kağıtlarla salat edebilirsiniz.
 Bu açıdan ezberinizde olmadığı için okumadığınız Yasin,Mülk ve Fetih gibi süreleri okuyabilirsiniz.
Konuyu toparlarsak;
Salat esnasında ifade edilen dua ve sürelerin Türkçe mealini mutlaka öğrenin. Bunu hem öğrenmek hem salat’ı yaşamak adına  Bir A4 kağıt üzerine namaz dualarının ve sürelerinin Türkçe karşılığı yazıp öğrenene kadar ordan okuyarak her gün 2 rekat nafile salat gerçekleştirin.
Mümkünse en güzel elbiselerinizi giyip,en sessiz yeri seçip dilinizi Allah’a bırakın. Fatiha’nın ilk üç ayetini O okusun.Kalan 4 ayeti siz.
Rüku ve Secdede onun bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunun anın.
Başarabilirseniz sizinde miracınız olabilir.
Tahiyatda selam ile siz başlayın sonra yine Allah’a bırakın  dilinizi.. Ve Meleklerin sohbete katılışına şahit olun!
 Ve deyin ki” İbrahim’e Muhammed’e rahmet ettiğin gibi bana da rahmet et!”
Diğer dualardan sonra selam vererek yine kendi dünyanıza dönün!
Ve bu Türkçe olsun! Kelimeleri yüreğinize kadar salın.
Sahabelerden  Selman’ı Farisi’nin Müslümanlığı seçen akrabalarına Farsça ibadet izninin verildiği ve ibadet dilinin yaklaşık 200 yıl farsça olduğunu ayrıca hatırlatmak isterim.
2 Rekat Türkçe salatı (namazı) nafile niyetine hem duaları öğrenmek hem nasıl olduğunu anlamak adına her gün yapın. Tam anlamları öğrendiğinizde artık hepsini öğrenmişiniz demektir.
Ayrıca Namaz Sureleri ve Dualarının anlamlarını öğrenmek için tıklayın
Rahman ,Ekrem,Rauf ,Alim olan Allah   hakkımızda hayırlı olanı nasip edip katında sevimli olan işleri yapmayı ve o işlerde muvaffak olmaya nasip etsin..
 Ayrıca bir not: Konu çok geniş.Tam olarak anlatmak istediklerime değinemedim..Kitlemeden üzerinde tefekkür etmeye devam etmek lazımdır.7 Rakamı ve ruhun Ona ulaşmadaki atlatacağı 7 hal neler olabilir konusunda başka bir yazı ile gireceğim İnşallah!

İlave olarak Kur'ana göre namaz hakkında yazdığımız makalen çıktısısını al ve  ara sıra o ayetlerle namaz kılmayı dene.Kur'an'agöre namaz makalaesi için buraya tıkla.

Sevgi ile..
 
Adem Korkmaz
 
www.ademkorkmaz.com
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile