Allah Resulü ile Görüşmek

941 - Semure İbnu Cundeb (radiyalla hu anh) anlatıyor: "Rasululla h (aleyhissa latu vesselam) sık sık: "Sizden bir rüya gören yok mu?" diye sorardı. Görenler de, O'na Allah'ın diledigi kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu:

" Sizden bir rüya gören yok mu ?"
Kendisine: "- Bizden kimse bir şey görmedi!" dediler. Bunun üzerine:
" Ama ben gördüm" dedi ve anlattı.(...)

İlginç bir başlık değil mi? Hayatımda ki her nokta,her virgül bir amaç gütmektedir. Sebepsiz,boş ve gerekçesiz herhangi bir şeyi kabul etmem mümkün değildir. Rüyadan tutun şuan satırlarım üzerinde yüreğini gezindiren sizin bile bu yazıyı bir okuma sebebiniz bulunmaktadır.

Zamanı gelince bunların ne olduğunu görecek ve yaşayacaksınız. Zira bir ağaçta bulunan  yüz binlerce yapraktan birinin dahi izinsiz oradan ayrılamadığı bir alemde hayat sürmekteyiz.İşte insanın veya benim şuan okuduğunuz bu satırların hepsi bir plan dahilinde hayat içersinden yön vermekte ve yönünü bulmaktadır.

Okumasını bilirseniz eğer başka birinin gördüğü rüya sizin beklediğiniz bir haber olabilir. Yahut başka birinin hikayesi size mesaj taşıyabilir.Hayat aslında bu kadar zariftir.

İşte böyle zarif bir hayatta çocukluğumdan bu yana gelen bir şevk ile Allah Resulünü görmek gibi bir niyet ile her Müslüman gibi 30 yıl harcamıştım.Rahman’ın bahşettiği ilim ve tokluk ile 4 yıl önce başlayan derin mana ölçüsünden beden olduğumu ret edip kimim sorusuna cevap ararken sevgili peygamberimizi bu ölçü ile değerlendirip beden olmadığı hükmü ile rüyada görmek gibi bir isteği göz ardı etmiş dualarım arasından çıkartmıştım.

Benim rüyam başkasının mesajı olabilir.Başkasının rüyası benim mesajım olabilir.

Ve son zamanlarda gördüğüm rüyalar dünya hayatından daha gerçekçi olarak karşımda durmaktadır.

Ebû Sa'îd Hudrî radiya'llahu anh'den rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: “Sizden birisi sevdiği bir rüya görürse bilsin ki, o Allah tarafındandır. Rüya sahibi, bu rüya üzerine Allah’a hamd etsin ve başkasına da söylesin. Buna karşılık hoşlanmadığı bir rüya görürse, muhakkak ki bu rüya, şeytandandır. Bu durumda rüya sahibi, rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Bu suretle o rüya, sahibine zarar vermez.”

İşte o rüyalardan biri..

30 Yıllık hayalim..

Bir süre önce rüyamda :Bilmediğim bir mekanda mütevazi bir salonda beklemekteyim.Sırası gelen çağrılıyor..Her alemden insanlar görmekteyim..

Nihayet sıra bana geldi.Küçük adımlardan sonra işte o an!

Allah Resulü karşımda.. 35-40 Yaşlarında ince bir bıyık,sakalsız,yakışıklı gençliğinin son evresinde önünde bir masa ve masada bir takım çizimler,planlar..

Ve ben o esnada daha önce bir çok kez görüştüğümü hatırlıyorum..

Ve gözlerimin içine bakıyor..

Uzunca bakışıyor gönül dili ile konuştuğumuzu hissediyorum..Kelime kullanmadan sözcüklerin hareketini algılıyorum..

Son 30 yıldır dünya üzerinde olan biten,her şeyi tek,tek alıyor benden..

Cemaat kavgaları,fırkalar,hacılar,hocalar,sorunlar,bozulmalar ve Suriye gibi ülkelerdeki durumları bildiriyorum..

Sonra önündeki masaya dönüp dünya için bir takım planlar yaptığını görüyorum.Ve orda sunumum bitiyor.

Bir askerin komutanın önünden ayrılması gibi  ayrılıyorum..

O sabah hüzün ve sevinç içinde uyandım.İki zıt mana aynı anda sarmıştı..

Rüya hakkında birkaç dosta bahsetmenin dışında konuşmadım.Ancak giriş satırların dada ifade ettiğim gibi bu rüya başkansın beklediği bir şey olabilir.Ayrıca bu konularla fazlaca haşir neşir olmamızdan kaynaklı bir rüyada olabilir.Rüyalar ile amel etmeye sorumlu değiliz.Ayrıca Allah Resulü beden değildir.Bu yüzden kitlenmemek lazımdır.

O’nu görmek marifet te değildir.Ebu Lehep,Ebu Cehil gibi kişilerde görmüştür.O’nu rüyada görmek te kurtuluş değildir;

“Aranızda cehenneme uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür.”Meryem/71

Bu yazı ile mesaj kime gidiyor O’nu bilemeyiz.

7129 - Ebu Hureyre radiyalla hu anh anlatıyor: "Rasululla h aleyhissa latu vesselam buyurdula r ki: "Rü'ya üç kısımdır: Biri Allah'tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rü'ya görecek olursa, dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın, kalkıp namaz kılsın."

 

Ayrıca, S.A.V şöyle buyurmuştur: "Zaman yaklaşınca mü'minin rü'yâsı yalan çıkmaz; çünkü mü'minin rü'yâsı nübüvvetin kırk altı cüz'ünden bir cüz'üdür. Nübüvvetten cüz'ü olan şey ise yalan olamaz." buyurmuştur.

Sevgi İle

Adem KORKMAZ

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile