Er-Rezzak

”-Allah'ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Her kim bunları ihsâ ederse Cennet'e girer.“   Etrafımızda ailemizde nice insanlarda Allah ve isimleri diye tefekküre davet ettiğimizde kişiler Esmayı  sıradan isimler gibi algılıyor.. Buna bir örnek  mesela duvarı gösterirsiniz burada çimento var dersiniz. Çimento isimdir..Çimentonun duvarda bir görevi vardır. Tuğlaları birbirine bağlar ve duvarın yıkılmasını engeller…Çimento dediğimizde mutlaka bu görevini algılarsak doğru kavramış oluruz.


Aksi halde şiir gibi sadece çimento kelimesini algılamak bizi gerçeklerden  perdeleyecek ve tefekküre,üzerinde düşünmeye imkan vermeyecektir.
İşte Allah'ın Esmalarını çimento örneğinde olduğu gibi algılamalıyız.

Kuran da ifade edilen şekli ile üzerinde tefekkür eder ve sevdiklerimize bunu öğretirsek umulur ki sahih hadiste müjdelenenlerden oluruz.

Bir örnek bir İsim (Rezzak)

 Allah’ın Rezzak Esmasını düşünelim; Gıda anlamına gelir. Türkçemizde bulunan  lezzet,tat gibi kelimelerle aynı  anlamları da taşır.

 

 

 

Kur'anın ifadesi ile “Rızkı çokça ve tekrarla veren, her canlıyı yaşatacak zaruri gıdayı üstlenip sağlayan” demektir.

 

Daha net ifade ile “Rezzak Sonsuz mânâları ile sürekli besleyen” anlamına gelmektedir.

 


Allah Rezzak esması ile her varlığı tezahürü farklı olsa da insan’da gıda ağızla buluştuğu ve damakta  tat’a lezzet’e dönüştüğü anda Rezzak esması ile tecelli eder.
Aslına o yediğiniz çeşit,çeşit yemekler,meyveler,sebzeler  zahirde bu isimle anılsa da batında Allah’ın Rezzak adı ile damağınızda tecelli etmektedir.
Yani aslında o yiyecekleri sizler tadarken Rabbimizin Rezzak isminin tezahürünü yaşamaktasınız..

 

 

 

 

İşte Esmayı yaşamak burada devreye girer ve kul aslında tadı yaratanın,tecelli edenin Allah  olduğunu bilir  şirk'e düşmez..
Artık bunu anlayan için yemeğin binlerce çeşidi insan’ın imtihanıdır.. İsimleri farklı olsa da damağa değdiği anda Allah’ın Rezzak ismi insanda dili vasıtası ile tezahür etmektedir.

 

Aradan aşçıyı,lokantayı ve daha nice aracıyı kaldırarak kesin bir kararla buna iman eder ise Allahın Rezzak ismini öğrenmiş deriz..Böylece kişi her lokmada hayranlığını kat kat artırır.

 

Kul bunu öğrendiğinde bir zaman gelecektir ki ağzına bir buğday tanesi aldığında  dilediği tadı alabilecektir. Çünkü marifet buğdayda değil Allahın Rezzak oluşu ile damağındadır.(beyninde)

 

Örnek; Rezzak’ı bilen insan bilmeyen birinin binbir çeşit yemekten aldığı tadı rahatlıkla bir yumurtadan Rezzak olan'ın dilemesi ile alabilir..

 

Bu örneği verme nedenim kişi bu dünyada da Rezzak’ı öğrenemezse ahiret’te (uzun süre ) perdeli kalacaktır.(Allah Bilir)

 

İçinde bulunduğu şirk bakışı ona elmanın ve daha nice nimetlerin dünyada kaldığını o an yaşadığı ortamda olmayacağı kanısına vardıracaktır.

 

Bu dünyada nimetleri,  elma’yı,armut’u ve daha nice rızıkları Allah dan bağımsız bir varlık gibi tanımladığı için ölüm ötesi yaşamda tadacakları hiç değişmeyeceğinden zamanla zakkum olacaktır..Kişi kendi eli ile kendini kitlemiştir. Kuran'ın ifadesi ile kendine zülüm etmiştir.

 

Böylelikle insan şirki sebebi ile ölüm ötesi yaşamda Allah’ın Rezzak esmasından perdelenecek,mahrum kalacaktır.

 

“Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” Fetih 23 (Yukardaki misal bilmin başka isimlerle anlattığı şekilde bugün dünyada(sünnetullahda)yaşanmaktadır.)

 

Ayrıca  vaktiniz varken,nefes alıyorken Esmayı yukarıdaki gibi hem öğrenin,hem öğretin böylelikle şirkten kurtulun.
Bu makaleyi dilediğiniz yerde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

 

Herşeyin mutlak doğrusunu Allah bilir.
"İ'lây-ı kelimetullah", ıstılahta Allah'ın adını veya İslâm dininin tevhid akîdesini şanına uygun bir biçimde yüceltip yayma manasına gelir.

 

Al sana büyük gaye!..Allah’ın isimlerini yay! Kendini ve sevdiklerini şirkten kurtar..

 


Hadiste buyrulur ki ;”-Allah'ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Her kim bunları ihsâ ederse Cennet'e girer.“
Bu hadisi yukarıdaki şekilde anladığınızda idrak etmeniz daha kolay olacaktır.
Bugün Rezzak dan bahsettik! Rabbim nasip ederse her hafta bir isim üzerinde benzer şekilde tefekkür edelim İnşaallah. Eğer yazmazsam lütfen beni uyarın..

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile