Allah'ın Rabb Sıfatı

Rabbül Alemin : " Rabb, burada Allâh'ın sıfatıdır, yaratıklarını terbiye eden, besleyip büyüten, istediği gibi kalıptan kalıba sokan, onlara yap, yapma diye tekliflerde bulunan, bazen sevindiren, bazen korkutan ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle erdiren...

Kısaca: Terbiyenin bütün gereklerine sahip olan, en kuvvetli ve en mükemmel bir terbiyeci (mürebbi) demektir.

 

Âlemîn: Âlemler, evrenler; canlı cansız, gördüğümüz ve görmediğimiz bütün varlık âlemi demektir." Burda ifade edilen şuanda yaşanmakta olanlardır..

O zaman var zannettikleriniz,gördükleriniz,ve daha nice karşınıza çıkan şeyler esasında sizin sandığınız gibi var değillerdir.. Siz onları var zannediyorsunuz. Oysa olan yalnızca Allah'a aittir..

Ve Rahman Rab oluşu ile hayatımızın tam merkezindedir...

Daha doğrusu bir hayatımız var mı emin değilim..

Ve kul nerde başlıyor sınır nedir,mesafe nedir yaratılmışlar tarafından kavranamaycak kadar iç içe bir şey söz konusudur.

Daha net bir ifade ile şah damarımızdan daha yakındır.. Bu sebeplerden dolayı Sabırlı olup,iyiliği ve merhameti elden bırakmayalım ki terbiyemiz kolaylaşsın.

Hakikati öğrenince pişman olacağımız hareketlerden ve sözlerden sakınmak lazımdır..