Selam Esması ve Selamlaşmanın Önemi

Es-Selam ; Selametlik,ferahlık,olgunluk,pozitiflik veren anlamlarına gelemektedir.. Güzelliklere çıkartan,karanlığı yok eden,negatifliği etkisiz hale getiren gibi manaları okumak mümkündür.
Karşılaştığı kişilere : "Es- Selâm ün Aleyküm " diyenler mecburen bu esmayı zikretmiş olurlar..

"O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir." (Haşr,23)

Allah'ın Selam'ı üzerine olsun derken bu iş sözle kalmaz gerçekten olur.
Çünkü Allah adı ile Selam adını zikrettiğinizde mevcut ortam selamet bulur.
Ve esma sizin negatif enerji alıp olumsuz etkilenmenizi engeller..
Bu konu tarafımızdan tecrübe edilmiştir..

Selâmette olan, selâmette kılan. 'Selâm' kelimesi Kur'anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr, 23) Allah'ın ismi olarak geçmektedir."
"İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. "(Furkan,75)
"Çok esirgeyen Rabb'dan onlara bir de sözlü "Selam" (vardır)" (Yasin,58)

Birileri "Merhaba" Selam gibidir demektedir.Bu yanlıştır. Selam adı üstünde "Selam"dır. Yani merhaba nasıl "Selam" gibi olabilir. Allah'ın Selam'ı Üzerine olsun demek "Es- Selâm ün Aleyküm demektir.Yani Allah'ın Es-Selam isminin manası bilinerek zikredilmesi amaçlanmaktadır.

Manası bilinerek karşılaştığınız,telefonla bile konuştuğunuz kişilere "Es- Selâm ün Aleyküm" demek sizi o kişinin olumsuz duygularından ve negatif enerjisinden korur.
Özellikle günümüzde bu esma ile muhabbete başlamalıyız..

Biri selam ile başlar,yazar ve siz o selam'ı almaz iseniz hayatınızın çok büyük güzelliklerinden birini kaçırmış olursunuz.

Çünkü çok açıktır ki selam vermek Resullere mahsus iken almak ise Allah'a mahsustur..
Bu muhteşem birşeydir.
Çok az kişi bunların kıymetini bilir.

Ve ölümle tüm bu hakikatler ortaya çıkacak.
Burda ki verdiğiniz selam esasında sonsuz dek sizinle olacak.

Ve aldığınız SELAM'ın  ahiret için nE kadar değerli bir mana  olduğunu buraya yazamam!

Biraz daha kestirme mana eklersek birinin "SELAM" Esmasını zikrettiğini duyduğunuz anda sizde mutlaka aynı şekilde cevap verin.

Selamların en güzeli olan Allah'ın Selam'ı ile Selamlayarak satırlarıma son veriyorum..

 

Selam ile..

Adem KORKMAZ