Murşid ve Doktor Kur'andır

Doktor konusu çok sık örneklendirilir.Ancak bizim doktorumuz Kur'an olmalıdır.
Çünkü bunu yine Allah tavsiye ETMİŞ ve hatta sımsıkı kelimesi ile tartışmasız altını çizmiştir.
"Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin."(43/43)

Ve bizim doktorumuz bu konuları şu şekilde izah etmektedir.
''Sadece ALLAH’A güvenin. Hiç kimse ALLAH kadar güvene layık olamaz.''(Ahzab/3)

Kur'an'a göre Allah'ın temsilciye ihtiyacı yoktur.Şah damarından daha yakın olanın temsilci ile işi yoktur.
Ancak Halifelik meselesi vardır ki bu konu hakkında bir çok makalemiz bulunmaktadır.Lütfen ulaşın.

"Temsilci"Hiristiyan kültünün kelimesidir.
Gavs'ın kelime anlamı En büyük Yardımcı manasına gelmektedir.

Oysa Kur'an'a göre en büyük yardımcı ve yardım eden Allah'tır.

2/107:"Bilmez misin, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır."
4/45:"..Gerçek bir dost olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah kafidir. "

Ancak Maalesef Kuran okunmamakta ve Kuran okuma taklidi yapılmaktadır.
Defalarca sımsıkı sarılmaktan bahseder.

Lütfen akılımızı kullanmak zorundayız! Sımsıkı sarılmak nedir? Birazcık düşünün!!

" Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.” (Hud-1-2)

Neymiş ve neden açıklanmış:"Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır."

Açıklanan kitap en büyük yardımcının Allah ve doktorumuzun Kuran olduğunu söylemektedir.Binlerce ayet ile hayatın tam merkezinde tüm soru ve sorunlara cevap vermektedir.
Bunun dışında ki gayretler güzeldir.Ancak yorumdur.Kişileri bağlar.


A.K