Söz Verdiğimiz Ayetlerden

Müslüman olduğunu söyleyenlere

"Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. "3:77

Ayet,Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri değiştirenlerden bahsediyor.
Bu nasıl bir söz,nasıl bir yemindir. Ne zaman verilmiştir.

Ayrıca şu ayetler üzerinde düşünün;

Hiristiyanlar'a

"Biz hıristiyanlarız" diyenlerden de kesin sözlerini almıştık ama onlar da kendilerine zikredilen önemli bir bölümünü unuttular."5:14

Sizce bu ayet günümüzün 2 milyar hiristiyan dünyasını muhattap alıyor mu?

Yahudiler'e

" Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkamın (Tevrat'ın) önemli bir bölümünü de unuttular."5:13

Adem'e (?)

"Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit (emir ve vahiy) vermiştik. Ne var ki o, (ahdi) unuttu. Onda azim de bulmadık. " 20:115

Unutmayın Uyarısı

"Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. "59:19

Unutmayacak olanlar ;

"Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın."

Düşüncelerinizi zenginleştirmek istiyor ve sorularınıza cevap arıyorsanız ücretsiz okuma adresi: http://www.ademkorkmaz.com/dunya-yeryuzu-degil.html

Not: İnsan Yaratılmadı ,Dünya Yeryüzü Değil isimli eserimiz iki nüshaya ayrılmış ve zenginleştirilerek iki kitap halinde ( İnsan Yaratılmadı ve Dünya Yeryüzü Değil) baştan aşağıya gözden geçirilip eksikleri giderilme çalışmalarına başlanmıştır.
2014 yılı içerisinde geniş bir bakış açısı ile inşallah istifadenize sunulacaktır.

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile