O'na Dönmek Hakkında

"O hem diriltir hem de öldürür ve yalnız O'na döndürüleceksiniz. "10:56
" O'na döndürüleceksiniz" işareti 20 den fazla ayet ile vurgulanır.

Ölümü tatmak ile aynı şey olduğu söylenmektedir.Ancak buna katılmıyorum. Sebebi ise yine Kur'andır.
Yukarda ki ayete zerrece yorum katmadan anlamak istediğimde şöyle bir şey ortaya çıkmakta.Ayete okunduğu gibi bakarsak parantez içine dikkat edin.;
"O hem diriltir (O diriltiyor.Yoktuk var olduk,kendimizi bildik.1.Aşama) hem de öldürür (Ölümü tattık,berzah olan bir yerdeyiz..2.Aşama ve tam bu yerde yani öldükten sonra için bir uyarı) O'na döndürüleceksiniz. " 10:56

Bu bakışı desteklemek için bakara suresine bakıyoruz:"Nasıl oluyor da Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz."2:28
Yine aynı sıralama sonrasında "O'na döndürüleceksiniz." işaretini buluyoruz.

Yine benzer bir mana ile şu ayeti buluyoruz;

"Her canlı, ölümü tadar.(Bakın ölümü tattıktan sonra) Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz."21:35

Yine ölüm zikrediliyor ve ayet peşi sıra kabirde/Berzah ta (rabbin kim,dinin nedir) sorgusu (?) / imtihanından bahsettikten sonra "Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz" ile bitiyor.

Ve yine çok ilginç bir ayet;
" O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz."28:88

"Zatından başka herşey yok olacak" ilginçtir bazı cemaatler böyle bir ifadeyi şirk sayar.
Bazı meallerde O'ndan başka her şey yok olacaktır demiştir.

"O’na döndürüleceksiniz" bu ayet yine dönmekten bahsetmektedir.

O'na dönünce,ondakilerle beraber ebedi sürece mahkum olacağız. Zira O'na dönmek olmasa idi "herşey yok olacaktır" ifadesinde ki vurgu ile herşey yok olurdu.

O zaman cennet,cehennem gibi manalarda geçersiz kalırdı.
Ebedi süreç diye bir şeyden bahseden ayetleri doğru okuyamazdık.
Zira 70 den fazla ayet de "Ebedi" vurgusu vardır.
Bunlardan biri;

"Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler; orada ebedi kalacaklardır."3:107

Velhasıl O'nda olduğumuz aşıkardır.
Nankörlüklerimiz cennette yaşadığımızı unutturmaktadır.
Her insan tıpkı Adem ve Havva kıssasında ifade edilen hal üzerinedir.

-Adem ile Havva'nın hatasının sonucunu çocukları çekmemektedir.Bizzat herkes kendi hatasının sonucunu görmektedir/görecektir.

Sakince masmavi gökyüzünü,bulutları,mevcut teknolojiyi,evinden küçük bir mırıldanma sonucu yüzbinlerce kilometre uzaklara sesin ulaşmasını irdelerseniz aslında bir çeşit cennet maketinin/bilgisinin üzerinde yaşadığınızı anlarsınız.
(Dikkat edin Şeytan hemen şimdi size başkasını gösterecek!)

İşte "O'na döndürüleceksiniz" ile bunlar anlaşılıyor.
Sadece bunlar mı!
Tabiki hayır.Aslında miraçta olduğumuzuda görüyoruz.
Miraçda iken yeni bir miraç olması ihtimal dışındadır.
Namaz ise ölümle geçtiğimiz yerde/Ahiret ile başlatacağımız yolculukta çok gerekli,olmazsa olmaz bir ihtiyaçdır.
Bu ihtiyacı/azığı dünya üzerinde temin ediyoruz.

Konu çok uzayacak ancak namaz ve miraç hakkında detaylı bir makale fırsatımız olduğunda hazırlarız inşallah!

A.K