Adı Allah Olmak Zorunda

 
Neye yönelirsen yönel,adı Allah olmak zorundadır.Teklemek,birlemek ve hanif olmaktır bu. "Bütün güzel isimler Allah'ındır." Ancak hepsi sadece isimdir/sıfattır.

Ve bütün güzellikler Allah adını perdelemektedir.Güzelliklerin gerçek amacıda budur.

Müşriklerin en büyük özelliği güzelliklerin cazibesine kapılarak esmaları birbirinden bağımsız ilan edip,anlayışlarına sığan isimleri Allah zannetmeleridir.

Sadece bir esma ile Allah'a inanmak olur mu?. Mesela Allah'ı yalnızca Rezzak bilmek ve kabul etmek bu kabulle birlikte oluşan hayat inancı düşünün kişiyi nereye götürür.

Yahut Allah'ın Veli isminin isim olduğunu,sıfat olduğunu unuttup da diğer sıfatlardan,isimlerden ayrı bir paye verip ALLAH tan ayrı ve bağımsız kılmak doğrumudur?

Öte yandan tamda bu dediğimizi dünya üzerinde yaşayan insanların %99'u yapmıyor mu? Onlardan farkımız Allah deyip ötesini bırakmamız ve susmamız değilmidir?
İnsananları helak eden zanları değil midir? Allah eşyadan ayrımıdır ki o'na rakip çıksın!

Esmaları zerrece bir birinden üstün görmek ve Adı Allah olandan zerrece ayrı bilmek ve bu oluşla yaşam,söylem,inanç kurmak gerçekten felakete götürebilir.

"Allah, iman edenlerin Veli'si'dir, Onları karanlıklardan nura çıkarır..." Bakara, 257

“-Dâvud’un duasında şuydu: “Allah’ım Senden Seni sevmeyi, Seni seveni sevmeyi, Senin sevgini ulaştıracak ameli sevmeyi dilerim. Allah’ım, sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl!”

Soğuk sudan daha sevgili kıl!
Çölde kıvranıyorsun,gözünde soğuk billur sular beliriyor. İşte o sevgiden daha sevgili kıl duasına eşlik edin..

A.K